Реалізовано перший етап енергозберігаючої термомодернізації

e-mail Друк

До сьогоднішнього дня в Україні не було прикладу комплексної термомодернізації будинків для демонстрації можливостей реалізації проекту з урахуванням українських реалій. З 2016 року розпочався новий Модельний проект «НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ БУДИНКИ», що реалізується за підтримки Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Координатор проекту - Німецьке Енергетичне Агентства (dena). Партнери проекту - Ініціатива Житлове господарство у Східній Європі (IWO), Берлін і Центр компетенції по великим житловим масивам, Берлін.

В рамках Проекту німецькими фахівцями будуть розроблятися оптимізовані і ефективні рішення по комплексній термомодернізації  - не тільки в технічному, а й у фінансовому та організаційному планах. Так само передбачається супровід німецькими експертами проекту від планування до завершення будівельних робіт, що дозволить гарантувати високу якість реалізації проекту.

Проектувальні та будівельні роботи по енергозберігаючій модернізації будинків будуть здійснюватися за рахунок коштів жителів з використанням тих фінансових інструментів, які існують на даний момент в Україні на державному та місцевих рівнях.

Особливості даного Проекту, пов'язані з його комплексністю і запланованими результатами по енергоефективності, дозволять очікувати після його завершення отримання інструментів, спрямованих на масове зниження енергоспоживання в багатоквартирних житлових будинках.

Проект передбачає наступні традиційні етапи:

Збір вихідних даних в житлових будинках Проекту;

Обробка і оцінка зібраних даних, розробка концепцій комплексної термомодернізації кожного будинку;

Проведення організаційних заходів з представниками ОСББ, співвласниками будинків, місцевими органами влади і місцевим самоврядуванням, учасниками роботи над проектом з метою вибору остаточного варіанта реалізації Модельного проекту;

Розробка проектно-кошторисної документації відповідно із прийнятим варіантом по кожному Модельному проекту;

Проведення робіт з комплексної термомодернізації на об'єктах, моніторинг досягнення рівня зниження енергоспоживання;

Узагальнення результатів проведення Проекту, впровадження апробованих методик, технологій, нових матеріалів і устаткування.

З понад тисячу об'єктів-претендентів було обрано 20 багатоквартирних житлових будинків, розташованих в різних регіонах України.

При проведенні комплексної термомодернізації зазначених будинків з'являється можливість визначити особливості впливу поверховості (від 3 до 16 поверхів), часу експлуатації, конструктивної системи і матеріалів огороджувальних конструкцій («крупнопанельні», блокові, цегельні з легкого і важкого бетонів, силікатної та глиняної цегли) на реалізацію енергозберігаючих заходів. Основні критерії при відборі будинків були серії будинків, поверховість, форма управління, кліматична зона.

З метою підвищення об'єктивності оцінки енергоефективності в рамках Проекту при підборі об'єктів перевага віддавалася будинкам, які мають прилади будинкового обліку споживання тепла і наявність фактичних даних по споживанню за останніх декілька років.

В основу алгоритму реалізації Проекту покладено успішний досвід німецьких фахівців в області енергозберігаючої модернізації будівель - Німецького Енергетичного агентства (dena), Ініціативи «Житлове господарство у Східній Європі» (IWO) і Центру компетенції по великим житловим масивам.

Цінністю Проекту є спільна участь українських та німецьких фахівців на всіх етапах реалізації, що дозволить на практиці в Україні випробувати отримані знання по розробці і реалізації плану заходів, накопичені під час проведення модернізації будинків в Німеччині. А також здійснити адаптацію кращого німецького досвіду до законодавчо-нормативної бази України.

Даний підхід був реалізований на першому етапі Проекту в ході збору даних по кожному з модельних будинків. Пропонований підхід виявлення, накопичення і передачі інформації по обстежуваним житлових будинків був представлений і роз'яснений в ході семінару «Збір вихідних даних в житлових будинках з метою визначення їх будівельного і енергетичного стану». Семінар мав практичне спрямування і був проведений безпосередньо на одному з модельних об'єктів - житловому будинку в Києві. У ньому взяли участь представники п'яти енергосервісних спеціалізованих організацій, які були відібрані dena по тендеру для проведення робіт зі збору даних. Семінар супроводжувався зйомкою і за підсумком був створений невеликий фільм, що дає уявлення про збір даних по будинку. Фільм можна завантажити на сторінці www.energodom.org, де також розміщена інформація про проект «Німецько-Українські енергоефективні будинки»

(http://www.energodom.org/proekt/tekushchie-proekty/126-nemetsko-ukrainskie-energoeffektivnye-doma-2016-2018/filmy)

Фахівцями Німецького енергетичного агентства (dena) були розроблені форми документів для реєстрації і надання даних по будинках. У ці форми документів, у вигляді електронних таблиць, місцевими фахівцями були занесені всі необхідні параметри будівлі і інформація про інженерні системи (з технічного паспорта і планів будівлі), що спростило процес подальшого обміну та обробки матеріалів для українських і німецьких фахівців.

Одним з важливих питань при обстеженні квартир є робота з мешканцями. Німецькі фахівці обґрунтовано вважають, що при обході будинку можна більш точно оцінити технічний стан огороджувальних конструкцій та інженерних систем, дізнатися думку власників квартир з приводу здійснення енергозберігаючих заходів.

Німецькі фахівці обґрунтовано вважають, що обхід всього будинку і ретельне обстеження огороджувальних конструкцій та інженерних систем - дуже важливий етап, що дозволяє точно оцінити технічний стан будівлі. Не менш важливо дізнатися думку власників всіх квартир з приводу проведення модернізації будинку і здійснення енергозберігаючих заходів. Важливо дізнатися про побажання, уявлення власників квартир, відповісти на їхні запитання, постаратися переконати їх у перевагах термомодернізації і мотивувати їх на реалізацію проекту по комплексній енергозберігаючої модернізації будинку.

На відміну від німецької практики обов'язкового обстеження всіх квартир, в даному Проекті обстеження було проведено тільки в вибіркових квартирах залежно від типу, наявності планувальних змін, модернізації елементів інженерних систем. Такий підхід був пов'язаний з тим, що українські власники житла не охоче надавали доступ до квартир.

В ході обстеження одного з двадцяти будинків, жителем була викликана поліція. Цей факт підтверджує недовіру жителів і недостатню поінформованість про Проект і його перший етап - обстеження будинку.

Надалі необхідно тісніше працювати з мешканцями та інформувати їх про хід реалізації проекту на всіх наступних етапах.

По кожному модельному будинку українськими фахівцями був підготовлений і переданий dena відповідний комплект документів для подальшої роботи: заповнений чек-лист, таблиці даних, матеріали фотофіксації, графічні матеріали за типами квартир в будинку і тепловому контуру, деталізації стану фасадів, балконів і лоджій, віконних і дверних конструкцій в зовнішніх стінах.

За результатами обстеження будинку, фахівцями була представлена інформація у вигляді чек-листа і були запропоновані попередні заходи, так звані побажання жителів, які були враховані при розробці енергетичної концепції. Розбивка інформації на листи A, B, C, D, E у відповідності з різними етапами проведення обстеження спростили роботу з матеріалами.

Деякі роботи вимагали наявності певних погодних умов і були виконані окремим циклом. Це стосувалося проведення термографії, обстеження систем опалення в опалювальний період. Цікаві результати отримані при вимірі повітрообміну в трьох квартирах і трьох під'їздах 9-поверхового «крупнопанельного» житлового будинку у Львові. Було застосовано так званий Blow Door Test, призначений для проведення випробувань повітропроникності огороджувальних конструкцій будівлі, вимірювання кратності повітрообміну будівлі, а також для оцінки герметичності окремих приміщень.

Робота в проекті з 20-ти модельними будинками типових серій (наприклад, будинок із м. Рівне серії 1-480-30) дає можливість використовувати такі проекти повторно.

Дана методика по збору інформації по будівлях, запропонована фахівцями dena, свідчить, на думку автора, про доцільність застосування запропонованого підходу в Україні при проведенні енергоаудиту та енергопаспортизації об'єктів житлово-цивільного призначення.

Для українських фахівців особливий інтерес становлять результати обробки підготовлених ними вихідних даних німецькими фахівцями при розробці енергетичних концепцій.

З введенням в дію в Україні з початку 2017 року ДСТУ Б А.2.2-12:2015 «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні» роботи з оцінки енергоефективності будівель необхідно проводити з урахуванням даного стандарту.

В цілому, реалізація робіт першого етапу Проекту - збір вихідних даних в житлових будинках - показала практичну корисність співпраці фахівців Німеччини та України, сприяла інтеграції німецького досвіду в практику українських колег.

На етапі збору даних слід звернути увагу на особливість ситуації з забезпеченістю будівель проектною документацією. Певне на державному рівні обов'язковість наявності у експлуатуючої організації документації на об'єкт у багатьох випадках виявилася декларативною, включаючи вимогу про обов'язковість її відновлення в разі відсутності.

Основною проблемою відновлення документації є відсутність або реформування її розробників, що супроводжується порушенням юридичної наступності і втратою архівних фондів. У будь-якому випадку, першим потенційним джерелом відновлення документації можуть бути місцеві архіви. Наступним офіційним володарем необхідної інформації може бути Центральний державний науково-технічний архів України Державної архівної служби України (м. Харків) http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/. Однак інформація про фонди цього архіву по будівельному комплексу показує обмеженість доступних ресурсів по періоду розробки і обсягу науково-технічної продукції.

Більш змістовним щодо можливостей рекламує себе УКРТИППРОЕКТ http://www.ukrtip.com/, що пропонує документацію в електронному вигляді в форматі .tiff за ціною лист - від 20 гривень, Альбом - від 100 гривень. Можливість отримання необхідної документації по конкретному об'єкту може бути підтверджена лише після конкретизації його параметрів і пошуку в архівах організації.

Спроби пошуку в різних організаціях документації на конкретний об'єкт перших індустріальних серій дозволяє відзначити низьку ймовірність архівного відновлення необхідної проектної документації.

Більш надійним залишається шлях розробки нових документів - технічного паспорта і планів будинку. Така робота вимагає окремих витрат, що залежать від розмірів і поверховості будівлі, повторюваності його планувальних рішень по секціях, необхідності реєстрації наявності індивідуальних особливостей змін планування та інженерних систем квартир. Конкретизація ціни може стартувати від 10 грн. / м2 при виробництві обмірних робіт і/або визначатимуться виконавцем для окремих етапів обстеження на рівні 20 тис. грн. за відновлення основних креслень по архітектурно-будівельній частині і близько 10 тис. грн. по окремим інженерним розділам проекту.

На підставі зібраних даних, починаючи з грудня 2016 року німецькими фахівцями розроблялися енергетичні концепції по комплексній термомодернізації модельних об'єктів. Одна з перших концепцій (будинок із м. Рівне) була представлена експертами з Німеччини (dena) на семінарі «На шляху до енергозберігаючої комплексної термомдернізації багатоквартирних будинків», 10-11.03.2017, м. Київ. Матеріали семінару Ви знайдете на www.energodom.org (Німецько-українські енергоефективні будинки / Заходи).

Анатолій Нечепорчук
27.06.2017р.
Останнє оновлення на Четвер, 29 червня 2017, 16:41  

Коментарі 

 
0 #716 PamSpups 16.12.2017 16:15
free porn cams porn cams adult chats bbw live cams free xxx webcams free xxx webcams porn webcams live porn cams short term loans direct lenders payday advance online short term loans direct lenders online payday loans direct lenders school papers research papers math help online argumentative essay payday loan direct lender cash advance payday loans lenders direct lender loans write my essay romans homework help high school homework help homework help la fastest payday loan fastest payday loan best payday loan fastest payday loan best essay writing service essay writing best essay writing service help with science homework research paper research papers research essay research essay free webcam sex free sex webcam free sex webcam free sex webcam
Цитувати
 
 
0 #715 Payday Loan Online 16.12.2017 04:15
online loans 15 minute loans direct lenders loans online payday loan direct lenders
Цитувати
 
 
0 #714 JoeSpups 16.12.2017 03:15
buy college essays online college admission essay writing service help with an essay online essay writing help
Цитувати
 
 
0 #713 Write Essays Online 16.12.2017 00:00
writing a paper writing a paper research report research essay
Цитувати
 
 
0 #712 JamesSpups 15.12.2017 23:17
dissertation services college paper college essay college essay easy online payday loans easy online payday loans online pay day loans no credit check loans direct payday lenders direct lenders payday loans direct lenders payday loans payday lenders direct high school essay college application essay college application essay college application essay payday loan advance payday loans advance payday loans advance payday loans cam sites swinger cams cam sites cam sites writing a paper college math homework help essay writing paper writing service solve my math help with college essay writing school papers essay service
Цитувати
 
 
0 #711 Quick Loans 15.12.2017 22:58
cash loan advance best pay day loans advance cash payday loan advance cash payday loan
Цитувати
 
 
0 #710 Quick Loans 15.12.2017 22:48
cash advance advance cash payday loan cash advance payday loans online
Цитувати
 
 
0 #709 Homework Center 15.12.2017 22:19
hire someone to do your homework theses and dissertations online college essays college essay
Цитувати
 
 
0 #708 Loans Online 15.12.2017 19:12
loan cash loan loan loan
Цитувати
 
 
0 #707 Pay Day Loan 15.12.2017 17:38
payday advance installment loan cash loans payday advance online
Цитувати
 
 
0 #706 Buy Essay Papers 15.12.2017 16:40
writing my paper essay writing service essay writing service alabama homework help online
Цитувати
 
 
0 #705 JamesSpups 15.12.2017 16:26
loans online no credit check pay day lenders online loans direct lenders payday loan lenders buy essay online buy essay online buy essays online buy an essay school papers research papers research papers research papers online payday loan advance payday loans cash advance payday loan payday advance loans can t do my homework essay writing essay writing writing my essay essay help illustration essay buy an essay essay help free live sex chat free sex cam chat free sex cam chat free sex cam chat same day payday loans online same day payday loans online payday loan online same day payday loans online payday advance loans guaranteed payday loans payday advance loans best payday loan college application essay college application essay college essay help college application essay
Цитувати
 
 
0 #704 Online Loans 15.12.2017 14:03
loans loan cash advance no credit check cash loans
Цитувати
 
 
0 #703 JamesSpups 15.12.2017 13:45
best payday loans online payday faxless fast cash loan payday loans for bad credit payday loans for bad credit a payday loan cash loans no credit check best cash loan payday loan online webcam sex free sex video chat webcam porn video wife on webcam the best online payday loans fast online payday loans online loan loans with no credit check common application essay prompts common application essay prompts common application essay prompts common application essay prompts research report research essay research report research writing
Цитувати
 
 
0 #702 Is Homework Helpful 15.12.2017 13:26
essay essay essay writer dissertation editing services rates
Цитувати
 
 
0 #701 JamesSpups 15.12.2017 07:17
buy an essay online history essay help buy an essay https://buyessays.us.com - buy persuasive essay
Цитувати
 
 
0 #700 Payday 15.12.2017 06:10
cash advance payday faxless fast cash loan no credit check payday loan online payday loans
Цитувати
 
 
0 #699 Quick Loans 15.12.2017 04:20
online payday advance cash loans online cash advance cash advance lenders
Цитувати
 
 
0 #698 Payday Loan 15.12.2017 03:17
payday loans online direct lenders payday loans payday loans direct payday lenders bad credit
Цитувати
 
 
0 #697 JamesSpups 15.12.2017 01:52
buy essays buy essays buy an essay online https://buyessays.us.com - buy an essay cheap
Цитувати
 
 
0 #696 Payday Loans Online 15.12.2017 01:41
online loans direct lenders cash advance cash advance direct payday loan lenders
Цитувати
 
 
0 #695 JamesSpups 14.12.2017 22:57
buy essays buy essays buy essays buy essays online cash advance payday loan pay day lenders direct lenders of loans easy payday loans online college paper college paper write my essay term paper live porn cam free adult cam chat free adult cam chat cam sites
Цитувати
 
 
0 #694 JamesSpups 14.12.2017 18:20
the assignments best college essay writing service essay writing service https://essaywritingservices.us.com - essay writing service
Цитувати
 
 
0 #693 JamesSpups 14.12.2017 06:56
where can i get a personal loan bad credit personal loans guaranteed approval loans for bad credit applications https://badcreditpersonalloans.us.com - bad credit personal loans online
Цитувати
 
 
0 #692 JamesSpups 13.12.2017 21:00
short term loans short term loans no credit check short term loans online https://shorttermloans.us.com - instant decision loans
Цитувати
 
 
0 #691 JamesSpups 13.12.2017 19:31
fast loans quick personal loans quick payday loans https://quickloans.us.com - quick easy loans online
Цитувати
 
 
0 #690 JoeSpups 13.12.2017 18:40
personal loans bad credit guaranteed personal loans for bad credit bad credit personal loans nyc instant personal loan
Цитувати
 
 
0 #689 JamesSpups 13.12.2017 11:29
payday loans for bad credit emergency loan no credit check easiest payday loan to get https://loansforbadcredit.us.com/ - speedycash
Цитувати
 
 
0 #688 JoeSpups 13.12.2017 10:56
online essay writer next page buy custom essay online more information
Цитувати
 
 
0 #687 JoeSpups 13.12.2017 05:34
payday loans online payday loans online payday express personal loans
Цитувати
 
 
0 #686 JoeSpups 13.12.2017 01:24
short term quick loans cash money loans short term loans payday loans lenders
Цитувати
 
 
0 #685 JoeSpups 11.12.2017 21:16
bad credit personal loans bad credit personal loans payday loans for bad credit unsecured personal loan calculator
Цитувати
 
 
0 #684 JoeSpups 11.12.2017 10:51
best essay writing services scholarship essay writing service essay writing service best uk essay writing service
Цитувати
 
 
0 #683 JoeSpups 11.12.2017 06:35
buy essays buy an essay online essay essay online buy
Цитувати
 
 
0 #682 JoeSpups 11.12.2017 00:02
essay writer online essay writer online buy an essay online buy essays online
Цитувати
 
 
0 #681 JamesSpups 10.12.2017 20:06
direct payday loans online here payday loans online no credit check https://paydayloans.us.org/ - quick payday loans online
Цитувати
 
 
0 #680 JamesSpups 10.12.2017 18:32
as an example buy essay online essay writer online https://essayonline.us.com - buy papers online
Цитувати
 
 
0 #679 JoeSpups 10.12.2017 16:19
Read More payday loans online speedy cash loans online
Цитувати
 
 
0 #678 JamesSpups 10.12.2017 11:43
WriteMyEssay.us.com websites that write essays for you custom essay writing https://writemyessay.us.com - write my thesis
Цитувати
 
 
0 #677 JamesSpups 10.12.2017 09:45
direct payday lenders bad credit payday loans for bad credit https://loansforbadcredit.us.com/ - bad credit payday loans
Цитувати
 
 
0 #676 JoeSpups 10.12.2017 06:40
loans online payday express view homepage payday loans online
Цитувати
 
 
0 #675 JamesSpups 10.12.2017 05:30
write my essay my homework help write my essay online https://writemyessay.us.com - help me write my essay
Цитувати
 
 
0 #674 JoeSpups 10.12.2017 05:21
a payday loan direct payday loan lenders direct payday lenders helpful hints
Цитувати
 
 
0 #673 JoeSpups 09.12.2017 22:03
buy essay online buy essay online essay writing paper writing services
Цитувати
 
 
0 #672 Personal Loans 09.12.2017 21:16
cash advance payday loan direct lender payday advance online cash advance
Цитувати
 
 
0 #671 Cash Advance 09.12.2017 20:43
loan payday loans online payday loans online payday loan
Цитувати
 
 
0 #670 Speedy Cash 09.12.2017 15:22
payday payday payday loan online payday loans
Цитувати
 
 
0 #669 Payday Loan 09.12.2017 11:06
cash advance loan no credit check loans advance cash payday loan cash advance
Цитувати
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


Актуально