Реалізовано перший етап енергозберігаючої термомодернізації

e-mail Друк

До сьогоднішнього дня в Україні не було прикладу комплексної термомодернізації будинків для демонстрації можливостей реалізації проекту з урахуванням українських реалій. З 2016 року розпочався новий Модельний проект «НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ БУДИНКИ», що реалізується за підтримки Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Координатор проекту - Німецьке Енергетичне Агентства (dena). Партнери проекту - Ініціатива Житлове господарство у Східній Європі (IWO), Берлін і Центр компетенції по великим житловим масивам, Берлін.

В рамках Проекту німецькими фахівцями будуть розроблятися оптимізовані і ефективні рішення по комплексній термомодернізації  - не тільки в технічному, а й у фінансовому та організаційному планах. Так само передбачається супровід німецькими експертами проекту від планування до завершення будівельних робіт, що дозволить гарантувати високу якість реалізації проекту.

Проектувальні та будівельні роботи по енергозберігаючій модернізації будинків будуть здійснюватися за рахунок коштів жителів з використанням тих фінансових інструментів, які існують на даний момент в Україні на державному та місцевих рівнях.

Особливості даного Проекту, пов'язані з його комплексністю і запланованими результатами по енергоефективності, дозволять очікувати після його завершення отримання інструментів, спрямованих на масове зниження енергоспоживання в багатоквартирних житлових будинках.

Проект передбачає наступні традиційні етапи:

Збір вихідних даних в житлових будинках Проекту;

Обробка і оцінка зібраних даних, розробка концепцій комплексної термомодернізації кожного будинку;

Проведення організаційних заходів з представниками ОСББ, співвласниками будинків, місцевими органами влади і місцевим самоврядуванням, учасниками роботи над проектом з метою вибору остаточного варіанта реалізації Модельного проекту;

Розробка проектно-кошторисної документації відповідно із прийнятим варіантом по кожному Модельному проекту;

Проведення робіт з комплексної термомодернізації на об'єктах, моніторинг досягнення рівня зниження енергоспоживання;

Узагальнення результатів проведення Проекту, впровадження апробованих методик, технологій, нових матеріалів і устаткування.

З понад тисячу об'єктів-претендентів було обрано 20 багатоквартирних житлових будинків, розташованих в різних регіонах України.

При проведенні комплексної термомодернізації зазначених будинків з'являється можливість визначити особливості впливу поверховості (від 3 до 16 поверхів), часу експлуатації, конструктивної системи і матеріалів огороджувальних конструкцій («крупнопанельні», блокові, цегельні з легкого і важкого бетонів, силікатної та глиняної цегли) на реалізацію енергозберігаючих заходів. Основні критерії при відборі будинків були серії будинків, поверховість, форма управління, кліматична зона.

З метою підвищення об'єктивності оцінки енергоефективності в рамках Проекту при підборі об'єктів перевага віддавалася будинкам, які мають прилади будинкового обліку споживання тепла і наявність фактичних даних по споживанню за останніх декілька років.

В основу алгоритму реалізації Проекту покладено успішний досвід німецьких фахівців в області енергозберігаючої модернізації будівель - Німецького Енергетичного агентства (dena), Ініціативи «Житлове господарство у Східній Європі» (IWO) і Центру компетенції по великим житловим масивам.

Цінністю Проекту є спільна участь українських та німецьких фахівців на всіх етапах реалізації, що дозволить на практиці в Україні випробувати отримані знання по розробці і реалізації плану заходів, накопичені під час проведення модернізації будинків в Німеччині. А також здійснити адаптацію кращого німецького досвіду до законодавчо-нормативної бази України.

Даний підхід був реалізований на першому етапі Проекту в ході збору даних по кожному з модельних будинків. Пропонований підхід виявлення, накопичення і передачі інформації по обстежуваним житлових будинків був представлений і роз'яснений в ході семінару «Збір вихідних даних в житлових будинках з метою визначення їх будівельного і енергетичного стану». Семінар мав практичне спрямування і був проведений безпосередньо на одному з модельних об'єктів - житловому будинку в Києві. У ньому взяли участь представники п'яти енергосервісних спеціалізованих організацій, які були відібрані dena по тендеру для проведення робіт зі збору даних. Семінар супроводжувався зйомкою і за підсумком був створений невеликий фільм, що дає уявлення про збір даних по будинку. Фільм можна завантажити на сторінці www.energodom.org, де також розміщена інформація про проект «Німецько-Українські енергоефективні будинки»

(http://www.energodom.org/proekt/tekushchie-proekty/126-nemetsko-ukrainskie-energoeffektivnye-doma-2016-2018/filmy)

Фахівцями Німецького енергетичного агентства (dena) були розроблені форми документів для реєстрації і надання даних по будинках. У ці форми документів, у вигляді електронних таблиць, місцевими фахівцями були занесені всі необхідні параметри будівлі і інформація про інженерні системи (з технічного паспорта і планів будівлі), що спростило процес подальшого обміну та обробки матеріалів для українських і німецьких фахівців.

Одним з важливих питань при обстеженні квартир є робота з мешканцями. Німецькі фахівці обґрунтовано вважають, що при обході будинку можна більш точно оцінити технічний стан огороджувальних конструкцій та інженерних систем, дізнатися думку власників квартир з приводу здійснення енергозберігаючих заходів.

Німецькі фахівці обґрунтовано вважають, що обхід всього будинку і ретельне обстеження огороджувальних конструкцій та інженерних систем - дуже важливий етап, що дозволяє точно оцінити технічний стан будівлі. Не менш важливо дізнатися думку власників всіх квартир з приводу проведення модернізації будинку і здійснення енергозберігаючих заходів. Важливо дізнатися про побажання, уявлення власників квартир, відповісти на їхні запитання, постаратися переконати їх у перевагах термомодернізації і мотивувати їх на реалізацію проекту по комплексній енергозберігаючої модернізації будинку.

На відміну від німецької практики обов'язкового обстеження всіх квартир, в даному Проекті обстеження було проведено тільки в вибіркових квартирах залежно від типу, наявності планувальних змін, модернізації елементів інженерних систем. Такий підхід був пов'язаний з тим, що українські власники житла не охоче надавали доступ до квартир.

В ході обстеження одного з двадцяти будинків, жителем була викликана поліція. Цей факт підтверджує недовіру жителів і недостатню поінформованість про Проект і його перший етап - обстеження будинку.

Надалі необхідно тісніше працювати з мешканцями та інформувати їх про хід реалізації проекту на всіх наступних етапах.

По кожному модельному будинку українськими фахівцями був підготовлений і переданий dena відповідний комплект документів для подальшої роботи: заповнений чек-лист, таблиці даних, матеріали фотофіксації, графічні матеріали за типами квартир в будинку і тепловому контуру, деталізації стану фасадів, балконів і лоджій, віконних і дверних конструкцій в зовнішніх стінах.

За результатами обстеження будинку, фахівцями була представлена інформація у вигляді чек-листа і були запропоновані попередні заходи, так звані побажання жителів, які були враховані при розробці енергетичної концепції. Розбивка інформації на листи A, B, C, D, E у відповідності з різними етапами проведення обстеження спростили роботу з матеріалами.

Деякі роботи вимагали наявності певних погодних умов і були виконані окремим циклом. Це стосувалося проведення термографії, обстеження систем опалення в опалювальний період. Цікаві результати отримані при вимірі повітрообміну в трьох квартирах і трьох під'їздах 9-поверхового «крупнопанельного» житлового будинку у Львові. Було застосовано так званий Blow Door Test, призначений для проведення випробувань повітропроникності огороджувальних конструкцій будівлі, вимірювання кратності повітрообміну будівлі, а також для оцінки герметичності окремих приміщень.

Робота в проекті з 20-ти модельними будинками типових серій (наприклад, будинок із м. Рівне серії 1-480-30) дає можливість використовувати такі проекти повторно.

Дана методика по збору інформації по будівлях, запропонована фахівцями dena, свідчить, на думку автора, про доцільність застосування запропонованого підходу в Україні при проведенні енергоаудиту та енергопаспортизації об'єктів житлово-цивільного призначення.

Для українських фахівців особливий інтерес становлять результати обробки підготовлених ними вихідних даних німецькими фахівцями при розробці енергетичних концепцій.

З введенням в дію в Україні з початку 2017 року ДСТУ Б А.2.2-12:2015 «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні» роботи з оцінки енергоефективності будівель необхідно проводити з урахуванням даного стандарту.

В цілому, реалізація робіт першого етапу Проекту - збір вихідних даних в житлових будинках - показала практичну корисність співпраці фахівців Німеччини та України, сприяла інтеграції німецького досвіду в практику українських колег.

На етапі збору даних слід звернути увагу на особливість ситуації з забезпеченістю будівель проектною документацією. Певне на державному рівні обов'язковість наявності у експлуатуючої організації документації на об'єкт у багатьох випадках виявилася декларативною, включаючи вимогу про обов'язковість її відновлення в разі відсутності.

Основною проблемою відновлення документації є відсутність або реформування її розробників, що супроводжується порушенням юридичної наступності і втратою архівних фондів. У будь-якому випадку, першим потенційним джерелом відновлення документації можуть бути місцеві архіви. Наступним офіційним володарем необхідної інформації може бути Центральний державний науково-технічний архів України Державної архівної служби України (м. Харків) http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/. Однак інформація про фонди цього архіву по будівельному комплексу показує обмеженість доступних ресурсів по періоду розробки і обсягу науково-технічної продукції.

Більш змістовним щодо можливостей рекламує себе УКРТИППРОЕКТ http://www.ukrtip.com/, що пропонує документацію в електронному вигляді в форматі .tiff за ціною лист - від 20 гривень, Альбом - від 100 гривень. Можливість отримання необхідної документації по конкретному об'єкту може бути підтверджена лише після конкретизації його параметрів і пошуку в архівах організації.

Спроби пошуку в різних організаціях документації на конкретний об'єкт перших індустріальних серій дозволяє відзначити низьку ймовірність архівного відновлення необхідної проектної документації.

Більш надійним залишається шлях розробки нових документів - технічного паспорта і планів будинку. Така робота вимагає окремих витрат, що залежать від розмірів і поверховості будівлі, повторюваності його планувальних рішень по секціях, необхідності реєстрації наявності індивідуальних особливостей змін планування та інженерних систем квартир. Конкретизація ціни може стартувати від 10 грн. / м2 при виробництві обмірних робіт і/або визначатимуться виконавцем для окремих етапів обстеження на рівні 20 тис. грн. за відновлення основних креслень по архітектурно-будівельній частині і близько 10 тис. грн. по окремим інженерним розділам проекту.

На підставі зібраних даних, починаючи з грудня 2016 року німецькими фахівцями розроблялися енергетичні концепції по комплексній термомодернізації модельних об'єктів. Одна з перших концепцій (будинок із м. Рівне) була представлена експертами з Німеччини (dena) на семінарі «На шляху до енергозберігаючої комплексної термомдернізації багатоквартирних будинків», 10-11.03.2017, м. Київ. Матеріали семінару Ви знайдете на www.energodom.org (Німецько-українські енергоефективні будинки / Заходи).

Анатолій Нечепорчук
27.06.2017р.
Останнє оновлення на Четвер, 29 червня 2017, 16:41  

Коментарі 

 
0 #542 JoeSpups 23.11.2017 23:06
dissertation online online essay pay for essay online essay online
Цитувати
 
 
0 #541 JoeSpups 23.11.2017 18:59
Clicking Here More Bonuses http://LoansForBadCredit.us.com/ bad credit payday loans
Цитувати
 
 
0 #540 ElvaCel 23.11.2017 15:56
https://www.sfbi.com/store/what-is-cialis
Цитувати
 
 
0 #539 JoeSpups 22.11.2017 13:22
fast payday loans online payday loans direct lenders personal loans payday express
Цитувати
 
 
0 #538 JoeSpups 22.11.2017 02:20
loans online bad credit found it for you bad credit payday loans payday loans for bad credit
Цитувати
 
 
0 #537 JoeSpups 21.11.2017 21:37
write my essay online buy essay online buy essays online essay online
Цитувати
 
 
0 #536 JoeSpups 21.11.2017 13:38
http://writemyessay.us.com/ write my essay custom essay writing service write essay for money
Цитувати
 
 
0 #535 PamSpups 21.11.2017 10:57
pay day loan pay day loan same day loan money loan payday loans bad credit direct loan lenders payday loans direct lenders payday loans for bad credit internet payday loans guaranteed payday loans payday faxless fast cash loan online payday advance loan my free web cam porn web cam one on one chat rooms girls chat
Цитувати
 
 
0 #534 PamSpups 21.11.2017 05:20
advance payday loans online fast loans no credit check easy cash payday loan payday easy payday loan loans online payday loan cash advance best dissertation service writing a legal research paper mla research paper research report school papers school papers school papers mastering chemistry online homework online payday lenders cash loan advance cash payday loan advance cash payday loan cash advance no credit check the best online payday loans best payday loans online the best online payday loans internet payday loans payday loans for bad credit online payday loans for bad credit payday loans bad credit bbw webcam webcam sex chat chat video adult chats webcam pussy live webcam porn hot webcam girls pussy cam
Цитувати
 
 
0 #533 PamSpups 21.11.2017 02:54
payday loans direct lenders direct lenders no credit check direct payday lenders direct online lenders loans online bad credit a payday loan small loans no credit check loans online bad credit instant payday loans loans payday loans on line instant payday loans writing a paper essay writing research essay writing a science research paper installment loan advance payday loans online speedycash advance payday loans online write my paper for me do assignment for me write my paper write my paper
Цитувати
 
 
0 #532 JoeSpups 20.11.2017 17:04
payday loans online Get More Information payday loan online article source
Цитувати
 
 
0 #531 PamSpups 20.11.2017 15:25
school papers term paper do my math homework school papers alabama live homework help writing a paper research paper research paper easy payday loan easy payday loan fast payday loan best payday loans payday loans direct lenders small online payday loans payday faxless fast cash loan advance payday loans online direct payday loan lenders payday loan easy cash payday loan easy cash payday loan online payday advance loan best payday loans getting a loan online payday advance loan chat video show girls cfnm show live sex chat direct payday loans instant payday loans online payday loans instant approval best payday loans
Цитувати
 
 
0 #530 JoeSpups 20.11.2017 07:38
payday loans online online loan loans online payday loans online
Цитувати
 
 
0 #529 JoeSpups 20.11.2017 06:22
webcam sex free online porn cams girls chat webcam sex
Цитувати
 
 
0 #528 JoeSpups 19.11.2017 23:14
write my essay online write my paper write essay for money write my essay online
Цитувати
 
 
0 #527 new casinos 19.11.2017 16:07
gamble Pokies
roulette casino online: http://bestrealmoneygames.com/
cafe casino
casino 94: http://bestrealmoneygames.com/
Цитувати
 
 
0 #526 Payday Loan Online 19.11.2017 08:37
quick short term loans short term loans no credit check secured loans bad credit short term loans no credit check
Цитувати
 
 
0 #525 Payday 19.11.2017 08:09
short term loans 1000 loan bad credit mobile loans short term loans for people with bad credit
Цитувати
 
 
0 #524 Payday Loan 19.11.2017 02:40
online payday loans best short term loans short term quick loans short term quick loans
Цитувати
 
 
0 #523 Pay Day Loan 18.11.2017 22:21
bad credit payday loans personal loans bad credit bad credit payday loans personal loans bad credit texas
Цитувати
 
 
0 #522 Loans For Bad Credit 18.11.2017 16:21
need cash fast loans need cash fast loans quick online payday loans quick loans
Цитувати
 
 
0 #521 Essay Writer Review 18.11.2017 07:44
help me essay essay online buy buy essay college level essay writing
Цитувати
 
 
0 #520 Paper Writer 18.11.2017 02:40
buy essay online cheap buy essays online help for essay writing buy essay
Цитувати
 
 
0 #519 Write College Essay 17.11.2017 23:36
buy essay college essay services buy an essays order essay online cheap
Цитувати
 
 
0 #518 Write Essay Online 17.11.2017 16:09
buy an essay online essay buying buy custom essays online help with essay writing
Цитувати
 
 
0 #517 Write College Essays 17.11.2017 12:14
college essay help help me to write an essay custom essay help college essay prompts
Цитувати
 
 
0 #516 JoeSpups 17.11.2017 08:12
WRITEMYESSAY.US.COM paper writer write essay for money my homework help
Цитувати
 
 
0 #515 Essay Online 17.11.2017 04:53
easy essay help help for essay writing college essays help college essay help
Цитувати
 
 
0 #514 Write My Papers 16.11.2017 23:06
buy college essays online help writing a college essay help writing college essays essay help service
Цитувати
 
 
0 #513 JoeSpups 16.11.2017 22:19
https://WriteMyEssay.us.com/ buy college essays online buy essay online online essay writer
Цитувати
 
 
0 #512 indiana home loan 16.11.2017 21:56
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your website provided us with useful info to work on.
You have performed an impressive activity and our whole neighborhood will probably be grateful
to you.
Цитувати
 
 
0 #511 Buy Essay Cheap 16.11.2017 20:15
buy essay online cheap buy essay buy an essay online buy an essay for college
Цитувати
 
 
0 #510 JoeSpups 16.11.2017 20:00
quick personal loans online personal loans quicken loans quick and easy quick cash loans
Цитувати
 
 
0 #509 Custom Essay Writing 16.11.2017 11:04
buy essay online buy an essay buy essay without getting caught buy essays
Цитувати
 
 
0 #508 JoeSpups 16.11.2017 10:53
webcam sex sex chat online live chat chat video
Цитувати
 
 
0 #507 Cash Advance 16.11.2017 09:21
personal loans with bad credit personal loans bad credit personal loans bad credit payday loans for bad credit
Цитувати
 
 
0 #506 Speedycash 16.11.2017 07:24
short term payday loans small loans online personal loan with bad credit short term loans
Цитувати
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


Актуально