Реалізовано перший етап енергозберігаючої термомодернізації

e-mail Друк

До сьогоднішнього дня в Україні не було прикладу комплексної термомодернізації будинків для демонстрації можливостей реалізації проекту з урахуванням українських реалій. З 2016 року розпочався новий Модельний проект «НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ БУДИНКИ», що реалізується за підтримки Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Координатор проекту - Німецьке Енергетичне Агентства (dena). Партнери проекту - Ініціатива Житлове господарство у Східній Європі (IWO), Берлін і Центр компетенції по великим житловим масивам, Берлін.

В рамках Проекту німецькими фахівцями будуть розроблятися оптимізовані і ефективні рішення по комплексній термомодернізації  - не тільки в технічному, а й у фінансовому та організаційному планах. Так само передбачається супровід німецькими експертами проекту від планування до завершення будівельних робіт, що дозволить гарантувати високу якість реалізації проекту.

Проектувальні та будівельні роботи по енергозберігаючій модернізації будинків будуть здійснюватися за рахунок коштів жителів з використанням тих фінансових інструментів, які існують на даний момент в Україні на державному та місцевих рівнях.

Особливості даного Проекту, пов'язані з його комплексністю і запланованими результатами по енергоефективності, дозволять очікувати після його завершення отримання інструментів, спрямованих на масове зниження енергоспоживання в багатоквартирних житлових будинках.

Проект передбачає наступні традиційні етапи:

Збір вихідних даних в житлових будинках Проекту;

Обробка і оцінка зібраних даних, розробка концепцій комплексної термомодернізації кожного будинку;

Проведення організаційних заходів з представниками ОСББ, співвласниками будинків, місцевими органами влади і місцевим самоврядуванням, учасниками роботи над проектом з метою вибору остаточного варіанта реалізації Модельного проекту;

Розробка проектно-кошторисної документації відповідно із прийнятим варіантом по кожному Модельному проекту;

Проведення робіт з комплексної термомодернізації на об'єктах, моніторинг досягнення рівня зниження енергоспоживання;

Узагальнення результатів проведення Проекту, впровадження апробованих методик, технологій, нових матеріалів і устаткування.

З понад тисячу об'єктів-претендентів було обрано 20 багатоквартирних житлових будинків, розташованих в різних регіонах України.

При проведенні комплексної термомодернізації зазначених будинків з'являється можливість визначити особливості впливу поверховості (від 3 до 16 поверхів), часу експлуатації, конструктивної системи і матеріалів огороджувальних конструкцій («крупнопанельні», блокові, цегельні з легкого і важкого бетонів, силікатної та глиняної цегли) на реалізацію енергозберігаючих заходів. Основні критерії при відборі будинків були серії будинків, поверховість, форма управління, кліматична зона.

З метою підвищення об'єктивності оцінки енергоефективності в рамках Проекту при підборі об'єктів перевага віддавалася будинкам, які мають прилади будинкового обліку споживання тепла і наявність фактичних даних по споживанню за останніх декілька років.

В основу алгоритму реалізації Проекту покладено успішний досвід німецьких фахівців в області енергозберігаючої модернізації будівель - Німецького Енергетичного агентства (dena), Ініціативи «Житлове господарство у Східній Європі» (IWO) і Центру компетенції по великим житловим масивам.

Цінністю Проекту є спільна участь українських та німецьких фахівців на всіх етапах реалізації, що дозволить на практиці в Україні випробувати отримані знання по розробці і реалізації плану заходів, накопичені під час проведення модернізації будинків в Німеччині. А також здійснити адаптацію кращого німецького досвіду до законодавчо-нормативної бази України.

Даний підхід був реалізований на першому етапі Проекту в ході збору даних по кожному з модельних будинків. Пропонований підхід виявлення, накопичення і передачі інформації по обстежуваним житлових будинків був представлений і роз'яснений в ході семінару «Збір вихідних даних в житлових будинках з метою визначення їх будівельного і енергетичного стану». Семінар мав практичне спрямування і був проведений безпосередньо на одному з модельних об'єктів - житловому будинку в Києві. У ньому взяли участь представники п'яти енергосервісних спеціалізованих організацій, які були відібрані dena по тендеру для проведення робіт зі збору даних. Семінар супроводжувався зйомкою і за підсумком був створений невеликий фільм, що дає уявлення про збір даних по будинку. Фільм можна завантажити на сторінці www.energodom.org, де також розміщена інформація про проект «Німецько-Українські енергоефективні будинки»

(http://www.energodom.org/proekt/tekushchie-proekty/126-nemetsko-ukrainskie-energoeffektivnye-doma-2016-2018/filmy)

Фахівцями Німецького енергетичного агентства (dena) були розроблені форми документів для реєстрації і надання даних по будинках. У ці форми документів, у вигляді електронних таблиць, місцевими фахівцями були занесені всі необхідні параметри будівлі і інформація про інженерні системи (з технічного паспорта і планів будівлі), що спростило процес подальшого обміну та обробки матеріалів для українських і німецьких фахівців.

Одним з важливих питань при обстеженні квартир є робота з мешканцями. Німецькі фахівці обґрунтовано вважають, що при обході будинку можна більш точно оцінити технічний стан огороджувальних конструкцій та інженерних систем, дізнатися думку власників квартир з приводу здійснення енергозберігаючих заходів.

Німецькі фахівці обґрунтовано вважають, що обхід всього будинку і ретельне обстеження огороджувальних конструкцій та інженерних систем - дуже важливий етап, що дозволяє точно оцінити технічний стан будівлі. Не менш важливо дізнатися думку власників всіх квартир з приводу проведення модернізації будинку і здійснення енергозберігаючих заходів. Важливо дізнатися про побажання, уявлення власників квартир, відповісти на їхні запитання, постаратися переконати їх у перевагах термомодернізації і мотивувати їх на реалізацію проекту по комплексній енергозберігаючої модернізації будинку.

На відміну від німецької практики обов'язкового обстеження всіх квартир, в даному Проекті обстеження було проведено тільки в вибіркових квартирах залежно від типу, наявності планувальних змін, модернізації елементів інженерних систем. Такий підхід був пов'язаний з тим, що українські власники житла не охоче надавали доступ до квартир.

В ході обстеження одного з двадцяти будинків, жителем була викликана поліція. Цей факт підтверджує недовіру жителів і недостатню поінформованість про Проект і його перший етап - обстеження будинку.

Надалі необхідно тісніше працювати з мешканцями та інформувати їх про хід реалізації проекту на всіх наступних етапах.

По кожному модельному будинку українськими фахівцями був підготовлений і переданий dena відповідний комплект документів для подальшої роботи: заповнений чек-лист, таблиці даних, матеріали фотофіксації, графічні матеріали за типами квартир в будинку і тепловому контуру, деталізації стану фасадів, балконів і лоджій, віконних і дверних конструкцій в зовнішніх стінах.

За результатами обстеження будинку, фахівцями була представлена інформація у вигляді чек-листа і були запропоновані попередні заходи, так звані побажання жителів, які були враховані при розробці енергетичної концепції. Розбивка інформації на листи A, B, C, D, E у відповідності з різними етапами проведення обстеження спростили роботу з матеріалами.

Деякі роботи вимагали наявності певних погодних умов і були виконані окремим циклом. Це стосувалося проведення термографії, обстеження систем опалення в опалювальний період. Цікаві результати отримані при вимірі повітрообміну в трьох квартирах і трьох під'їздах 9-поверхового «крупнопанельного» житлового будинку у Львові. Було застосовано так званий Blow Door Test, призначений для проведення випробувань повітропроникності огороджувальних конструкцій будівлі, вимірювання кратності повітрообміну будівлі, а також для оцінки герметичності окремих приміщень.

Робота в проекті з 20-ти модельними будинками типових серій (наприклад, будинок із м. Рівне серії 1-480-30) дає можливість використовувати такі проекти повторно.

Дана методика по збору інформації по будівлях, запропонована фахівцями dena, свідчить, на думку автора, про доцільність застосування запропонованого підходу в Україні при проведенні енергоаудиту та енергопаспортизації об'єктів житлово-цивільного призначення.

Для українських фахівців особливий інтерес становлять результати обробки підготовлених ними вихідних даних німецькими фахівцями при розробці енергетичних концепцій.

З введенням в дію в Україні з початку 2017 року ДСТУ Б А.2.2-12:2015 «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні» роботи з оцінки енергоефективності будівель необхідно проводити з урахуванням даного стандарту.

В цілому, реалізація робіт першого етапу Проекту - збір вихідних даних в житлових будинках - показала практичну корисність співпраці фахівців Німеччини та України, сприяла інтеграції німецького досвіду в практику українських колег.

На етапі збору даних слід звернути увагу на особливість ситуації з забезпеченістю будівель проектною документацією. Певне на державному рівні обов'язковість наявності у експлуатуючої організації документації на об'єкт у багатьох випадках виявилася декларативною, включаючи вимогу про обов'язковість її відновлення в разі відсутності.

Основною проблемою відновлення документації є відсутність або реформування її розробників, що супроводжується порушенням юридичної наступності і втратою архівних фондів. У будь-якому випадку, першим потенційним джерелом відновлення документації можуть бути місцеві архіви. Наступним офіційним володарем необхідної інформації може бути Центральний державний науково-технічний архів України Державної архівної служби України (м. Харків) http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/. Однак інформація про фонди цього архіву по будівельному комплексу показує обмеженість доступних ресурсів по періоду розробки і обсягу науково-технічної продукції.

Більш змістовним щодо можливостей рекламує себе УКРТИППРОЕКТ http://www.ukrtip.com/, що пропонує документацію в електронному вигляді в форматі .tiff за ціною лист - від 20 гривень, Альбом - від 100 гривень. Можливість отримання необхідної документації по конкретному об'єкту може бути підтверджена лише після конкретизації його параметрів і пошуку в архівах організації.

Спроби пошуку в різних організаціях документації на конкретний об'єкт перших індустріальних серій дозволяє відзначити низьку ймовірність архівного відновлення необхідної проектної документації.

Більш надійним залишається шлях розробки нових документів - технічного паспорта і планів будинку. Така робота вимагає окремих витрат, що залежать від розмірів і поверховості будівлі, повторюваності його планувальних рішень по секціях, необхідності реєстрації наявності індивідуальних особливостей змін планування та інженерних систем квартир. Конкретизація ціни може стартувати від 10 грн. / м2 при виробництві обмірних робіт і/або визначатимуться виконавцем для окремих етапів обстеження на рівні 20 тис. грн. за відновлення основних креслень по архітектурно-будівельній частині і близько 10 тис. грн. по окремим інженерним розділам проекту.

На підставі зібраних даних, починаючи з грудня 2016 року німецькими фахівцями розроблялися енергетичні концепції по комплексній термомодернізації модельних об'єктів. Одна з перших концепцій (будинок із м. Рівне) була представлена експертами з Німеччини (dena) на семінарі «На шляху до енергозберігаючої комплексної термомдернізації багатоквартирних будинків», 10-11.03.2017, м. Київ. Матеріали семінару Ви знайдете на www.energodom.org (Німецько-українські енергоефективні будинки / Заходи).

Анатолій Нечепорчук
27.06.2017р.
Останнє оновлення на Четвер, 29 червня 2017, 16:41  

Коментарі 

 
0 #1153 Online Loan 18.01.2018 01:45
payday loans online payday loans online loans for people with bad credit payday loans no credit
Цитувати
 
 
0 #1152 Cash Loan 17.01.2018 23:25
payday loan payday loan no faxing payday loan ez payday
Цитувати
 
 
0 #1151 Personal Loans 17.01.2018 22:57
personal loans online personal loans online online personal loans bad credit loans monthly payments
Цитувати
 
 
0 #1150 Buy Papers Online 17.01.2018 22:52
term papers term paper term paper writer writing a term paper
Цитувати
 
 
0 #1149 Homework Center 17.01.2018 22:45
paper writing service paper writing service paper writing services paper writing service
Цитувати
 
 
0 #1148 Loan 17.01.2018 22:18
loans no credit check personal loan no credit check easy loans no credit check loans no credit check
Цитувати
 
 
0 #1147 Getting A Loan 17.01.2018 21:38
emergency loans no credit texas loan bad credit loans not payday loans cash now
Цитувати
 
 
0 #1146 Best Essay Writer 17.01.2018 21:32
homework help can someone do my assignment homework help online can you help me with my homework
Цитувати
 
 
0 #1145 Bad Credit 17.01.2018 20:12
advance payday loan advance payday advance payday guaranteed payday loans no credit check
Цитувати
 
 
0 #1144 Payday Loan Online 17.01.2018 19:22
hassle free payday loans payday loan payday loan no fax no faxing payday loan
Цитувати
 
 
0 #1143 Custom Essay 17.01.2018 18:56
writing a basic essay college essay rough draft essay writer essay typer
Цитувати
 
 
0 #1142 Online Payday Loans 17.01.2018 17:49
wells fargo student loan best payday loan company payday loans no teletrack cash loans
Цитувати
 
 
0 #1141 Payday Express 17.01.2018 14:17
payday loan payday loan no fax no faxing payday loan no fax payday loans
Цитувати
 
 
0 #1140 JaneSpups 17.01.2018 13:00
online loan online loan online loan loan application
Цитувати
 
 
0 #1139 Custom Essay Writing 17.01.2018 12:39
college essay college essays high school essay help https://collegeessays.us.com - college essay prompts
Цитувати
 
 
0 #1138 Loan 17.01.2018 12:33
online cash advance loan site loan application online online loan
Цитувати
 
 
0 #1137 Get A Loan 17.01.2018 09:48
spot loan payday advance poor credit loans guaranteed approval payday advance
Цитувати
 
 
0 #1136 Online Loan 17.01.2018 08:44
quickloan personal loans online payday loans online wedding loans
Цитувати
 
 
0 #1135 Paydayloan 17.01.2018 07:58
advance payday advance payday no verification loans fast cash advance
Цитувати
 
 
0 #1134 Custom Essays 17.01.2018 07:10
argumentative essay my.hrw.com homework help essay https://essay.us.org - essay
Цитувати
 
 
0 #1133 JaneSpups 17.01.2018 06:10
online payday advance speedy cash payday loans online cash advance cash advance
Цитувати
 
 
0 #1132 Payday Loan Online 17.01.2018 04:51
loans online no credit check loan no credit check quick loans no credit check quick loans no credit check
Цитувати
 
 
0 #1131 JamesSpups 17.01.2018 03:45
webcam porn live sex chat chat sex free adult video chat guaranteed payday loans quick cash loans easy payday loans guaranteed payday loans research report pre algebra homework help research writing need help to write an essay research paper dissertation editing help research paper demystifying dissertation writing direct payday loan lenders payday lenders direct payday loan direct lenders advance payday loans payday loans online direct lenders cash advance lenders small payday loans online payday loan lenders write a paper buy assignment online write a paper help writing essays for college cash loans quick loans pay day loan loans online best payday loans online best payday loans online best payday loans online best payday loans
Цитувати
 
 
0 #1130 Write College Essay 17.01.2018 03:44
term papers for sale online essay writing argumentative essay https://argumentativeessay.us.com - essay writing
Цитувати
 
 
0 #1129 Payday Express 17.01.2018 02:38
personal loan agreement template online loan payday loans in houston texas loans fast
Цитувати
 
 
0 #1128 JaneSpups 17.01.2018 00:58
direct lenders online faxless payday loan payday loan no fax payday loan
Цитувати
 
 
0 #1127 Bad Credit 17.01.2018 00:41
installment loans bad credit installment loans installment loans installment loans online
Цитувати
 
 
0 #1126 Cash Loan 16.01.2018 23:21
applying for a loan cash advance bad credit payday loan no debit card the lending company
Цитувати
 
 
0 #1125 Help My Essay 16.01.2018 22:41
essay writing service my.hrw.com homework help writing my essay for me writing my essay
Цитувати
 
 
0 #1124 Online Payday Loans 16.01.2018 21:42
quick loans no credit check loans no credit check loan no credit check money loans no credit check
Цитувати
 
 
0 #1123 Assignment Notebooks 16.01.2018 18:46
argument essay how to write college application essays argument essay https://essay.us.org - dissertation proposal writing
Цитувати
 
 
0 #1122 Easy Payday Loan 16.01.2018 18:16
lenders network cash loans online fast payday loans near me cash advance loan
Цитувати
 
 
0 #1121 Essay Writing Tip 16.01.2018 17:21
alabama homework help online assignment help experts writing my essay for me custom dissertation writing
Цитувати
 
 
0 #1120 Loans 16.01.2018 15:37
loans no credit check credit loan the lending company loan board
Цитувати
 
 
0 #1119 JamesSpups 16.01.2018 14:46
easy approval payday loans payday loans no credit check same day payday loans online payday loans bad credit research report pay for essays online research report pay for homework help easy payday loans online cash loans quick loans easy loans cash loan quick loans 100 approval best payday loans quick loans 100 approval webcam dildo online sluts webcam dildo webcam dildo best payday loans guaranteed payday loans easy payday loans best payday loans solve my math problem solve my math school papers college essay help
Цитувати
 
 
0 #1118 Speedy Cash 16.01.2018 14:28
online personal loans loans online loans online direct california cash advance
Цитувати
 
 
0 #1117 Loan Cash 16.01.2018 11:52
loans online direct personal loans online loans online online loan
Цитувати
 
 
0 #1116 Bad Credit 16.01.2018 10:06
payday lenders online loans no phone calls personal loans holiday loan
Цитувати
 
 
0 #1115 Online Lenders 16.01.2018 09:54
quick personal loans online installment loans online installment loans instant approval bad credit loans
Цитувати
 
 
0 #1114 JaneSpups 16.01.2018 09:15
payday loan faxless payday loans faxless payday loan no fax payday loans
Цитувати
 
 
0 #1113 JaneSpups 16.01.2018 06:56
essay essay essay college essay
Цитувати
 
 
0 #1112 Online Lenders 16.01.2018 06:43
cash advance loans direct lender loans no credit check loans no credit check direct lenders
Цитувати
 
 
0 #1111 Pay Day Loan 16.01.2018 06:42
online payday advance cash advance loan loan for poor credit online lenders
Цитувати
 
 
0 #1110 JamesSpups 16.01.2018 06:06
help writing essays assignment essay help do my paper research paper free sex cam chat free sex cam chat free sex cam chat free sex cam chat research paper research essay research essay law assignment help fast cash loans with no credit check online payday lenders cash advance loan 15 minute loans direct lenders sex chat chat sex camsluts sex chat
Цитувати
 
 
0 #1109 Buy College Essays 16.01.2018 05:58
buy law essay uk my homework helper paper writing essay writing
Цитувати
 
 
0 #1108 Best Payday Loan 16.01.2018 03:52
unsecured loans for bad credit payday loans cash advance personal loans with bad credit loans with bad credit
Цитувати
 
 
0 #1107 A Payday Loan 16.01.2018 03:52
hassle free payday loans easy loans no credit check personal loans no credit check loans with no credit check
Цитувати
 
 
0 #1106 Bad Credit 16.01.2018 02:38
good payday loans va loan express cash advance ez payday cash
Цитувати
 
 
0 #1105 Is Homework Helpful 16.01.2018 01:15
college essays texas online homework buy college essays college essay
Цитувати
 
 
0 #1104 Pay Day Loans 15.01.2018 18:38
loan from personal loans online personal loans online personal loans online
Цитувати
 
 
0 #1103 Cash Loan 15.01.2018 15:38
loan site payday loans no fax installment loans online faxless payday loan
Цитувати
 
 
0 #1102 Pay Day Loan 15.01.2018 15:08
loans bad credit loans for bad credit unsecured loans for bad credit bad credit loans not payday loans
Цитувати
 
 
0 #1101 JamesSpups 15.01.2018 14:52
bad credit payday loans direct lenders online payday advance loan bad credit payday loans direct lenders bad credit free webcam porn adult cam sites free adult web cam adult cam sites college essay college essay writer college essay writer essay corrector
Цитувати
 
 
0 #1100 Writing Online 15.01.2018 14:20
research paper research report research paper research paper
Цитувати
 
 
0 #1099 Payday Loan Online 15.01.2018 14:20
cash loans online payday loan with bad credit cash advance loan cash advance loans
Цитувати
 
 
0 #1098 Online Loans 15.01.2018 13:52
loans in san antonio payday loans online take out a loan online personal loans
Цитувати
 
 
0 #1097 White Paper Writers 15.01.2018 12:25
argument essays argumentative essay need help with assignment argumentative essay
Цитувати
 
 
0 #1096 Online Loans 15.01.2018 05:28
need money today installment loan installment loans loan help
Цитувати
 
 
0 #1095 Online Payday Loan 15.01.2018 05:27
specialized loan services online loan loan application online loan application
Цитувати
 
 
0 #1094 Quick Loans 15.01.2018 04:41
i need a loan with bad credit unsecured loans for bad credit short term cash small loans for bad credit
Цитувати
 
 
0 #1093 Money Loan 15.01.2018 03:12
nevada payday loan fast cash advance payday advance advance payday
Цитувати
 
 
0 #1092 My Homework Help 15.01.2018 03:09
literature review help writing argumentative essay argumentative essay argumentative essay
Цитувати
 
 
0 #1091 JamesSpups 15.01.2018 03:03
expert assignment help paper writing get motivated to do homework paper writing nude show fuck show free sex video chat online webcam sex loan cash payday loans direct lenders only instant loans online direct payday lenders online research paper abstract argument essay essay writing for college students assignment helps fast payday loans installment loans no credit check cash loan lenders fast payday loans transfer essays college essay college essay prompts buy essays online payday loan application best online loans direct online lenders online payday loan application homework helper essay writing writing my essay buy college research papers best payday loans best payday loan best payday loan online fast cash loans with no credit check buy an essay buy essay online buy an essay buy essay online
Цитувати
 
 
0 #1090 JamesSpups 15.01.2018 02:58
illustration essay essay corrector illustration essay essay corrector best payday loans online best payday loans best payday loans best payday loans online write a paper write a paper write a paper write my paper for me research writing government homework help research essay research essay online sex chat cam sites cam sites cam sites
Цитувати
 
 
0 #1089 Writer Essay 15.01.2018 02:51
college essays college essay prompts college essay help writing essays
Цитувати
 
 
0 #1088 Online Payday Loan 15.01.2018 02:20
starter loans installment loans installment loans money loans online
Цитувати
 
 
0 #1087 Loan Cash 15.01.2018 01:27
loans online loans online direct loans online loan identifier
Цитувати
 
 
0 #1086 JamesSpups 15.01.2018 00:41
easy online payday loans payday loans direct lender same day loans pay day loan cash loan advance bad credit payday loans direct lenders bad credit payday loans direct lenders bad credit payday loans direct lenders hot show porn webcam masturbation webcam sluts webcam sluts payday cash advance loan advance cash payday loan payday advance loan cash advance lenders direct online lenders direct lenders online loans easy online payday loans direct online lenders essay corrector essay help buy an essay illustration essay instant online payday loan instant online payday loan instant online payday loan instant online payday loan guaranteed payday loans same day loan guaranteed payday loans guaranteed payday loans
Цитувати
 
 
0 #1085 Online Essay Writing 15.01.2018 00:39
college essays i have to do my homework college essay prompts college essay prompts
Цитувати
 
 
0 #1084 Online Essay Writing 15.01.2018 00:36
argumentative essays essay writing cheap research paper writing service argumentative essay
Цитувати
 
 
0 #1083 Quick Loan 15.01.2018 00:07
personal loan poor credit advance loans loan value payday loans no fax
Цитувати
 
 
0 #1082 Pay Day Loans 14.01.2018 23:54
personal loans online personal loans online get a payday loan personal loans online
Цитувати
 
 
0 #1081 Personal Loans 14.01.2018 23:45
cash loans need cash now cash loans no credit check cash loans
Цитувати
 
 
0 #1080 Personal Loans 14.01.2018 22:39
loan application loan site online loan loan application
Цитувати
 
 
0 #1079 Online Loans 14.01.2018 20:25
payday loans online personal loan reviews payday loans no credit check same day payday loans online
Цитувати
 
 
0 #1078 Payday 14.01.2018 19:27
no credit check payday loans instant approval payday loans online no credit check payday loans online personal loan application
Цитувати
 
 
0 #1077 Money Loan 14.01.2018 16:25
payday loans online starter loans instant online payday loans check payday
Цитувати
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


Актуально