Реалізовано перший етап енергозберігаючої термомодернізації

e-mail Друк

До сьогоднішнього дня в Україні не було прикладу комплексної термомодернізації будинків для демонстрації можливостей реалізації проекту з урахуванням українських реалій. З 2016 року розпочався новий Модельний проект «НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ БУДИНКИ», що реалізується за підтримки Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Координатор проекту - Німецьке Енергетичне Агентства (dena). Партнери проекту - Ініціатива Житлове господарство у Східній Європі (IWO), Берлін і Центр компетенції по великим житловим масивам, Берлін.

В рамках Проекту німецькими фахівцями будуть розроблятися оптимізовані і ефективні рішення по комплексній термомодернізації  - не тільки в технічному, а й у фінансовому та організаційному планах. Так само передбачається супровід німецькими експертами проекту від планування до завершення будівельних робіт, що дозволить гарантувати високу якість реалізації проекту.

Проектувальні та будівельні роботи по енергозберігаючій модернізації будинків будуть здійснюватися за рахунок коштів жителів з використанням тих фінансових інструментів, які існують на даний момент в Україні на державному та місцевих рівнях.

Особливості даного Проекту, пов'язані з його комплексністю і запланованими результатами по енергоефективності, дозволять очікувати після його завершення отримання інструментів, спрямованих на масове зниження енергоспоживання в багатоквартирних житлових будинках.

Проект передбачає наступні традиційні етапи:

Збір вихідних даних в житлових будинках Проекту;

Обробка і оцінка зібраних даних, розробка концепцій комплексної термомодернізації кожного будинку;

Проведення організаційних заходів з представниками ОСББ, співвласниками будинків, місцевими органами влади і місцевим самоврядуванням, учасниками роботи над проектом з метою вибору остаточного варіанта реалізації Модельного проекту;

Розробка проектно-кошторисної документації відповідно із прийнятим варіантом по кожному Модельному проекту;

Проведення робіт з комплексної термомодернізації на об'єктах, моніторинг досягнення рівня зниження енергоспоживання;

Узагальнення результатів проведення Проекту, впровадження апробованих методик, технологій, нових матеріалів і устаткування.

З понад тисячу об'єктів-претендентів було обрано 20 багатоквартирних житлових будинків, розташованих в різних регіонах України.

При проведенні комплексної термомодернізації зазначених будинків з'являється можливість визначити особливості впливу поверховості (від 3 до 16 поверхів), часу експлуатації, конструктивної системи і матеріалів огороджувальних конструкцій («крупнопанельні», блокові, цегельні з легкого і важкого бетонів, силікатної та глиняної цегли) на реалізацію енергозберігаючих заходів. Основні критерії при відборі будинків були серії будинків, поверховість, форма управління, кліматична зона.

З метою підвищення об'єктивності оцінки енергоефективності в рамках Проекту при підборі об'єктів перевага віддавалася будинкам, які мають прилади будинкового обліку споживання тепла і наявність фактичних даних по споживанню за останніх декілька років.

В основу алгоритму реалізації Проекту покладено успішний досвід німецьких фахівців в області енергозберігаючої модернізації будівель - Німецького Енергетичного агентства (dena), Ініціативи «Житлове господарство у Східній Європі» (IWO) і Центру компетенції по великим житловим масивам.

Цінністю Проекту є спільна участь українських та німецьких фахівців на всіх етапах реалізації, що дозволить на практиці в Україні випробувати отримані знання по розробці і реалізації плану заходів, накопичені під час проведення модернізації будинків в Німеччині. А також здійснити адаптацію кращого німецького досвіду до законодавчо-нормативної бази України.

Даний підхід був реалізований на першому етапі Проекту в ході збору даних по кожному з модельних будинків. Пропонований підхід виявлення, накопичення і передачі інформації по обстежуваним житлових будинків був представлений і роз'яснений в ході семінару «Збір вихідних даних в житлових будинках з метою визначення їх будівельного і енергетичного стану». Семінар мав практичне спрямування і був проведений безпосередньо на одному з модельних об'єктів - житловому будинку в Києві. У ньому взяли участь представники п'яти енергосервісних спеціалізованих організацій, які були відібрані dena по тендеру для проведення робіт зі збору даних. Семінар супроводжувався зйомкою і за підсумком був створений невеликий фільм, що дає уявлення про збір даних по будинку. Фільм можна завантажити на сторінці www.energodom.org, де також розміщена інформація про проект «Німецько-Українські енергоефективні будинки»

(http://www.energodom.org/proekt/tekushchie-proekty/126-nemetsko-ukrainskie-energoeffektivnye-doma-2016-2018/filmy)

Фахівцями Німецького енергетичного агентства (dena) були розроблені форми документів для реєстрації і надання даних по будинках. У ці форми документів, у вигляді електронних таблиць, місцевими фахівцями були занесені всі необхідні параметри будівлі і інформація про інженерні системи (з технічного паспорта і планів будівлі), що спростило процес подальшого обміну та обробки матеріалів для українських і німецьких фахівців.

Одним з важливих питань при обстеженні квартир є робота з мешканцями. Німецькі фахівці обґрунтовано вважають, що при обході будинку можна більш точно оцінити технічний стан огороджувальних конструкцій та інженерних систем, дізнатися думку власників квартир з приводу здійснення енергозберігаючих заходів.

Німецькі фахівці обґрунтовано вважають, що обхід всього будинку і ретельне обстеження огороджувальних конструкцій та інженерних систем - дуже важливий етап, що дозволяє точно оцінити технічний стан будівлі. Не менш важливо дізнатися думку власників всіх квартир з приводу проведення модернізації будинку і здійснення енергозберігаючих заходів. Важливо дізнатися про побажання, уявлення власників квартир, відповісти на їхні запитання, постаратися переконати їх у перевагах термомодернізації і мотивувати їх на реалізацію проекту по комплексній енергозберігаючої модернізації будинку.

На відміну від німецької практики обов'язкового обстеження всіх квартир, в даному Проекті обстеження було проведено тільки в вибіркових квартирах залежно від типу, наявності планувальних змін, модернізації елементів інженерних систем. Такий підхід був пов'язаний з тим, що українські власники житла не охоче надавали доступ до квартир.

В ході обстеження одного з двадцяти будинків, жителем була викликана поліція. Цей факт підтверджує недовіру жителів і недостатню поінформованість про Проект і його перший етап - обстеження будинку.

Надалі необхідно тісніше працювати з мешканцями та інформувати їх про хід реалізації проекту на всіх наступних етапах.

По кожному модельному будинку українськими фахівцями був підготовлений і переданий dena відповідний комплект документів для подальшої роботи: заповнений чек-лист, таблиці даних, матеріали фотофіксації, графічні матеріали за типами квартир в будинку і тепловому контуру, деталізації стану фасадів, балконів і лоджій, віконних і дверних конструкцій в зовнішніх стінах.

За результатами обстеження будинку, фахівцями була представлена інформація у вигляді чек-листа і були запропоновані попередні заходи, так звані побажання жителів, які були враховані при розробці енергетичної концепції. Розбивка інформації на листи A, B, C, D, E у відповідності з різними етапами проведення обстеження спростили роботу з матеріалами.

Деякі роботи вимагали наявності певних погодних умов і були виконані окремим циклом. Це стосувалося проведення термографії, обстеження систем опалення в опалювальний період. Цікаві результати отримані при вимірі повітрообміну в трьох квартирах і трьох під'їздах 9-поверхового «крупнопанельного» житлового будинку у Львові. Було застосовано так званий Blow Door Test, призначений для проведення випробувань повітропроникності огороджувальних конструкцій будівлі, вимірювання кратності повітрообміну будівлі, а також для оцінки герметичності окремих приміщень.

Робота в проекті з 20-ти модельними будинками типових серій (наприклад, будинок із м. Рівне серії 1-480-30) дає можливість використовувати такі проекти повторно.

Дана методика по збору інформації по будівлях, запропонована фахівцями dena, свідчить, на думку автора, про доцільність застосування запропонованого підходу в Україні при проведенні енергоаудиту та енергопаспортизації об'єктів житлово-цивільного призначення.

Для українських фахівців особливий інтерес становлять результати обробки підготовлених ними вихідних даних німецькими фахівцями при розробці енергетичних концепцій.

З введенням в дію в Україні з початку 2017 року ДСТУ Б А.2.2-12:2015 «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні» роботи з оцінки енергоефективності будівель необхідно проводити з урахуванням даного стандарту.

В цілому, реалізація робіт першого етапу Проекту - збір вихідних даних в житлових будинках - показала практичну корисність співпраці фахівців Німеччини та України, сприяла інтеграції німецького досвіду в практику українських колег.

На етапі збору даних слід звернути увагу на особливість ситуації з забезпеченістю будівель проектною документацією. Певне на державному рівні обов'язковість наявності у експлуатуючої організації документації на об'єкт у багатьох випадках виявилася декларативною, включаючи вимогу про обов'язковість її відновлення в разі відсутності.

Основною проблемою відновлення документації є відсутність або реформування її розробників, що супроводжується порушенням юридичної наступності і втратою архівних фондів. У будь-якому випадку, першим потенційним джерелом відновлення документації можуть бути місцеві архіви. Наступним офіційним володарем необхідної інформації може бути Центральний державний науково-технічний архів України Державної архівної служби України (м. Харків) http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/. Однак інформація про фонди цього архіву по будівельному комплексу показує обмеженість доступних ресурсів по періоду розробки і обсягу науково-технічної продукції.

Більш змістовним щодо можливостей рекламує себе УКРТИППРОЕКТ http://www.ukrtip.com/, що пропонує документацію в електронному вигляді в форматі .tiff за ціною лист - від 20 гривень, Альбом - від 100 гривень. Можливість отримання необхідної документації по конкретному об'єкту може бути підтверджена лише після конкретизації його параметрів і пошуку в архівах організації.

Спроби пошуку в різних організаціях документації на конкретний об'єкт перших індустріальних серій дозволяє відзначити низьку ймовірність архівного відновлення необхідної проектної документації.

Більш надійним залишається шлях розробки нових документів - технічного паспорта і планів будинку. Така робота вимагає окремих витрат, що залежать від розмірів і поверховості будівлі, повторюваності його планувальних рішень по секціях, необхідності реєстрації наявності індивідуальних особливостей змін планування та інженерних систем квартир. Конкретизація ціни може стартувати від 10 грн. / м2 при виробництві обмірних робіт і/або визначатимуться виконавцем для окремих етапів обстеження на рівні 20 тис. грн. за відновлення основних креслень по архітектурно-будівельній частині і близько 10 тис. грн. по окремим інженерним розділам проекту.

На підставі зібраних даних, починаючи з грудня 2016 року німецькими фахівцями розроблялися енергетичні концепції по комплексній термомодернізації модельних об'єктів. Одна з перших концепцій (будинок із м. Рівне) була представлена експертами з Німеччини (dena) на семінарі «На шляху до енергозберігаючої комплексної термомдернізації багатоквартирних будинків», 10-11.03.2017, м. Київ. Матеріали семінару Ви знайдете на www.energodom.org (Німецько-українські енергоефективні будинки / Заходи).

Анатолій Нечепорчук
27.06.2017р.
Останнє оновлення на Четвер, 29 червня 2017, 16:41  

Коментарі 

 
0 #1294 Bad Credit 23.01.2018 07:36
personal loans no credit loans personal payday loans pennsylvania personal loans
Цитувати
 
 
0 #1293 Online Essay Writing 23.01.2018 05:11
help with my homework accounting assignment help online help with my homework help with homework
Цитувати
 
 
0 #1292 Direct Lender Loans 23.01.2018 03:50
online loan online loan online loan loan service
Цитувати
 
 
0 #1291 Buying Essays 23.01.2018 03:06
essays essays on writing the college application essay write essays
Цитувати
 
 
0 #1290 JamesSpups 23.01.2018 02:35
research papers research papers homework assignments online research report webcam masturbation webcam masturbation porn cam sites online sluts payday bad credit loan pay day loan payday loans for bad credit payday loans direct lenders free adult video chat sex chat chat sex chat sex
Цитувати
 
 
0 #1289 Essay Writing Online 23.01.2018 01:24
college paper writing paper writing service writer writing best college paper writing service
Цитувати
 
 
0 #1288 JamesSpups 22.01.2018 23:02
direct lender payday loans payday loans direct lender payday loans online direct lender direct lender payday loans free sex chats free adult cam chat live webcam porn adult cam sites fuck show free adult sex chat free chat rooms free adult sex chat illustration essay compare and contrast essay help essay help help with physics homework cam sites free live sex chat nude show cam sites quick cash loan loans online cash loans quick loans best payday loans online best payday loans online best payday loans online best payday loans
Цитувати
 
 
0 #1287 Payday Loans 22.01.2018 22:30
personal loans online very bad credit payday loans quick and easy loan online loan
Цитувати
 
 
0 #1286 JamesSpups 22.01.2018 21:54
payday faxless fast cash loan loans online bad credit payday loans bad credit loans online bad credit short term loans direct lenders paydayloans online same day loan short term loans direct lenders argument essay illustration essay argument essay live homework help chat best payday loans small payday loans bad credit payday loans direct lenders easy payday loans best payday loan online payday loan lenders payday faxless fast cash loan online payday loan free webcam sex free webcam sex free sex webcam dildo show online payday loan application direct loan lenders direct lenders payday loans online payday loan application payday loans direct lenders loans online bad credit payday payday loan direct lender research writing research essay online homework help chat research writing erotic chat room virtual sex free cam porn free webcam porn
Цитувати
 
 
0 #1285 Speedy Cash 22.01.2018 21:21
guaranteed approval payday loans installment loan tax loan advance installment loans guaranteed
Цитувати
 
 
0 #1284 Essay Writer Review 22.01.2018 21:00
help me with my homework social studies homework help buy homework assignments cheap help me with my homework
Цитувати
 
 
0 #1283 Custom Essay Writer 22.01.2018 20:23
assignment helpers help with homework home work help homework help
Цитувати
 
 
0 #1282 Essays 22.01.2018 18:01
help write my story write my paper critical thinking and creative problem solving write my paper
Цитувати
 
 
0 #1281 Writing My Essay 22.01.2018 16:35
write my paper help me write my paper do my paper write my custom paper
Цитувати
 
 
0 #1280 Best Payday Loan 22.01.2018 16:12
loan no credit cash advance loans personal loan for advance cash
Цитувати
 
 
0 #1279 Bad Credit 22.01.2018 15:16
faxless payday loans loan policy usa fast cash the loan depot
Цитувати
 
 
0 #1278 Essay Writer Online 22.01.2018 14:24
write my papers write my paper for me write my paper do my paper
Цитувати
 
 
0 #1277 Payday Loans Online 22.01.2018 14:20
loan site online cash advance online loan loan site
Цитувати
 
 
0 #1276 Bad Credit 22.01.2018 12:23
payday advances advance payday loan advance payday loan payday advance
Цитувати
 
 
0 #1275 Payday Loans Online 22.01.2018 12:15
unsecured loans for bad credit usa cash loans loans no credit check money loans no credit check
Цитувати
 
 
0 #1274 Payday Loan Online 22.01.2018 11:38
personal loans bad credit personal loans online loans no phone calls loans without credit check
Цитувати
 
 
0 #1273 Is Homework Helpful 22.01.2018 11:03
argumentative essay easy argumentative essay essay on college experience good argumentative essay
Цитувати
 
 
0 #1272 Loan 22.01.2018 10:59
get cash now debt consolidation for bad credit micro loans cash loans
Цитувати
 
 
0 #1271 JamesSpups 22.01.2018 10:39
same day payday loans online loans online online payday loans direct lenders small online payday loans easy payday loans online online payday loans direct lenders payday loans direct lender online payday loan lender college essay help history essays college essay help custom dissertation writing service payday loans no credit check fast payday loans instant online loans 15 minute loans direct lenders instant payday loans instant online loans instant online loans payday loans on line chat cam sex sex chat sex chat sex chat online webcam pussy wife on webcam webcam pussy webcam pussy same day loan same day loan same day loan same day loans
Цитувати
 
 
0 #1270 A Payday Loan 22.01.2018 08:42
payday loans online no telecheck payday loan lenders payday loans online payday loans online
Цитувати
 
 
0 #1269 Homework Charts 22.01.2018 06:06
writing an argumentative essay essay writing interesting persuasive essays interesting persuasive essays
Цитувати
 
 
0 #1268 Speedycash 22.01.2018 05:48
online loans for bad credit cash today faxless loans loans for bad credit
Цитувати
 
 
0 #1267 Homework Good Or Bad 22.01.2018 05:38
pay to write papers paper writing service academic essay writing service college paper writing
Цитувати
 
 
0 #1266 Fastest Payday Loan 22.01.2018 05:17
loans online loans online loans online car loans for bad credit
Цитувати
 
 
0 #1265 JamesSpups 22.01.2018 05:14
buy essays professional research paper writers buy essays online buy essays online nude video chat webcam slut free adult cam chat free adult web cam webcam sex free sex cam chat free sex cam chat free sex cam chat
Цитувати
 
 
0 #1264 Assignment Of Leases 22.01.2018 04:29
write a paper for me write my paper for me write my paper for me https://writemypaperforme.us.com - business article review
Цитувати
 
 
0 #1263 Essay Writing 22.01.2018 02:16
thesis paper writing service college paper writing service paper writing service https://paperwritingservice.us.com - write an assignment
Цитувати
 
 
0 #1262 Personal Loans 22.01.2018 01:05
personal loan no credit check quick loans no credit check personal loans no credit check loans no credit check
Цитувати
 
 
0 #1261 Payday Express 21.01.2018 23:51
payday loans fast loan no credit cash advance loan cash loans online
Цитувати
 
 
0 #1260 Fastest Payday Loan 21.01.2018 23:25
advance payday payday advance payday advance fast cash advance
Цитувати
 
 
0 #1259 Buy Essay Papers 21.01.2018 22:09
website to write essays custom essay writer top essay writing websites college essay response
Цитувати
 
 
0 #1258 Paydayloan 21.01.2018 21:07
personal loans personal loans personal loans personal loans for poor credit
Цитувати
 
 
0 #1257 Essay Help 21.01.2018 21:07
homework help homework help homework help do your homework
Цитувати
 
 
0 #1256 JamesSpups 21.01.2018 19:49
paper writing term paper help me with my maths homework college paper loans online instant approval small payday loans payday loan online best payday loan internet payday loans best payday loan online easy payday loan best payday loan online sex chat cam sluts sex chat sex chat online
Цитувати
 
 
0 #1255 Loans For Bad Credit 21.01.2018 14:40
directloans cash advance usa net pay advance cash loan advance
Цитувати
 
 
0 #1254 JamesSpups 21.01.2018 12:31
research essay research papers research papers research paper cfnm show fetish cams free sex webcam free online porn chat loans online bad credit advance payday loans online payday loans bad credit loans online bad credit help write an essay research report research essay research report easy payday loan easy payday loan best payday loan payday loan direct lenders online loans direct payday loan lenders direct lenders payday loans direct lenders payday loans online payday loan cash loans a payday loan fastest payday loan argument essay critical essay write my dissertation uk assignment help in sydney
Цитувати
 
 
0 #1253 Payday Loans Online 21.01.2018 11:48
loans to build credit loans for bad credit monthly installment loans for bad credit
Цитувати
 
 
0 #1252 Online Loans 21.01.2018 11:11
paycheck loan loans with bad credit loans for bad credit emergency payday loan
Цитувати
 
 
0 #1251 Pay Day Loans 21.01.2018 10:17
loan site loan service payday loans online instant approval online loan
Цитувати
 
 
0 #1250 Easy Payday Loan 21.01.2018 10:17
best loans loan services llc no credit check loan unsecured personal loans
Цитувати
 
 
0 #1249 Aa Seat Assignment 21.01.2018 07:55
term paper help term paper help term paper help https://termpaper.us.com - term paper writer
Цитувати
 
 
0 #1248 JamesSpups 21.01.2018 07:09
payday loans bad credit payday loans online direct lenders payday loans bad credit payday loans online direct lender write essay papers write essay homework math help biology assignment help webcam pussy webcam pussy pussy webcam wife on webcam free adult webcam chat free sex webcam chat free sex webcam chat free sex webcam chat free xxx webcams free xxx webcams bbw webcams webcams porn payday loans direct lenders online payday loans direct lenders direct payday lenders online installment loans no credit check fuck show nude show show girls nude show wife webcam webcam room free bbw cams porn cams 10 top loan companies the best online payday loans best online payday loans direct lenders payday loans
Цитувати
 
 
0 #1247 Loans Online 21.01.2018 06:48
online loan personal loans online loans online ez cash payday loans
Цитувати
 
 
0 #1246 Buy Essay 21.01.2018 06:32
writing an argumentative essay academic phrases for essay writing college entrance essays an argumentative essay
Цитувати
 
 
0 #1245 Essay Online 21.01.2018 06:30
term paper term paper help term papers term paper writer
Цитувати
 
 
0 #1244 Loans For Bad Credit 21.01.2018 04:12
loans up to 1000 good payday loans cash advance loan loans direct
Цитувати
 
 
0 #1243 Online Payday Loan 21.01.2018 01:42
loan cash cash loans easy money payday loans cash loans
Цитувати
 
 
0 #1242 Buy Custom Essays 20.01.2018 23:17
essay editor essay rewriter essay writer essays websites
Цитувати
 
 
0 #1241 Get A Loan 20.01.2018 22:05
cash loans no credit check cash loans get cash now signature loans
Цитувати
 
 
0 #1240 Online Loan 20.01.2018 21:17
installment loans installment loans no credit check credit direct loans installment loans guaranteed
Цитувати
 
 
0 #1239 Online Loans 20.01.2018 20:58
personal loans for poor credit personal loans no credit personal loans personal loans
Цитувати
 
 
0 #1238 Loan Cash 20.01.2018 19:41
loans without a credit check personal loans for poor credit payday lenders quick payday loans
Цитувати
 
 
0 #1237 Write My Essays 20.01.2018 19:03
write my paper write my paper for me writing essay service writing my paper
Цитувати
 
 
0 #1236 Write My Paper 20.01.2018 17:53
college paper writing paper writing service best college paper writing service paper writing service
Цитувати
 
 
0 #1235 Loans Online 20.01.2018 16:57
online payday advance check loans cash advance loan cash advance loans
Цитувати
 
 
0 #1234 Type Writer Paper 20.01.2018 16:08
essay writing services critical thinking problem solving best essay writing service https://essaywritingservices.us.org - cheap assignment writing
Цитувати
 
 
0 #1233 Payday Express 20.01.2018 15:05
installment loans installment loan installment loans installment loan
Цитувати
 
 
0 #1232 Loan Cash 20.01.2018 15:02
best online loans instant approval online personal loans loans online loans in nc
Цитувати
 
 
0 #1231 Quick Loan 20.01.2018 13:01
online loans no credit check legit payday loan lenders advance cash home loans guaranteed approval
Цитувати
 
 
0 #1230 Pay Day Loans 20.01.2018 13:01
payday advance payday advance california payday loans fast cash advance
Цитувати
 
 
0 #1229 casino arizona 20.01.2018 12:38
triple diamond slots 5x
free slot machines
play: http://bablcasinogames.com/
456 free slots casino
download free casino slot games: http://bablcasinogames.com/
free casino games and poker
Цитувати
 
 
0 #1228 Buying An Essay 20.01.2018 12:30
essay helper essay writer essay writer essay rewriter
Цитувати
 
 
0 #1227 Pay Day Loan 20.01.2018 11:58
loans for bad credit loans for bad credit loans in illinois cash loans no credit
Цитувати
 
 
0 #1226 Quick Loan 20.01.2018 09:48
payday loans online quick payday loans no credit check payday loans no credit payday loans online no credit check
Цитувати
 
 
0 #1225 Buying Essays 20.01.2018 05:39
cheap essay writing service paper writing services paper writing service essay paper writing service
Цитувати
 
 
0 #1224 Payday Loans 20.01.2018 05:06
loans no credit check loans online no credit check loan no credit check payday lenders direct
Цитувати
 
 
0 #1223 Premium Assignments 20.01.2018 04:48
essay writing service proofreading service essay writing services https://essaywritingservices.us.org - essay writing services
Цитувати
 
 
0 #1222 Fake Essay Writer 20.01.2018 04:25
write an assignment good essay writing service paper writing services paper writing service
Цитувати
 
 
0 #1221 Online Lenders 20.01.2018 04:06
online installment loans installment loan installment loans loans
Цитувати
 
 
0 #1220 Write Essays Online 20.01.2018 04:01
term paper writer term paper help purchase term paper https://termpaper.us.com - term paper assignment
Цитувати
 
 
0 #1219 Cash Advance 20.01.2018 02:07
payday loan fast and easy payday loans personal loans 100 approval faxless payday loan
Цитувати
 
 
0 #1218 Loans 20.01.2018 01:06
bad credit installment loans installment loans installment loans no credit installment loans
Цитувати
 
 
0 #1217 Buy Custom Essay 20.01.2018 00:01
ethics term paper term paper help term paper help term papers
Цитувати
 
 
0 #1216 Quick Loans 19.01.2018 23:34
cash advance installment loans need money now cash loans student loan debt
Цитувати
 
 
0 #1215 Cash Loan 19.01.2018 21:45
payday loans no fax online payday loan reviews payday loans missouri payday loan no fax
Цитувати
 
 
0 #1214 Buy An Essay Online 19.01.2018 20:45
research paper essay playing god revenge argue or defense buy research papers essays for college acceptance
Цитувати
 
 
0 #1213 Essay Online 19.01.2018 20:13
essays write my essay for me write essay for me write essays
Цитувати
 
 
0 #1212 Spotloan 19.01.2018 19:37
personal loans with bad credit payday loans lake charles personal loans personal loans no credit
Цитувати
 
 
0 #1211 Best Payday Loan 19.01.2018 18:08
easy online loans online payday loans no faxing cash advance loans online get cash now
Цитувати
 
 
0 #1210 Loan Cash 19.01.2018 17:09
loans with bad credit bad credit loans loans for bad credit unsecured loans for bad credit
Цитувати
 
 
0 #1209 Payday 19.01.2018 16:01
personal loans online personal loans online 30 day payday loans personal loans online
Цитувати
 
 
0 #1208 Quick Loans 19.01.2018 13:43
cash loans cash now dollar loan cash loans
Цитувати
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


Актуально