Економічно-фінансове управління житловою нерухомістю

Компютеризація бухгалтерського обліку управляючої компанії

e-mail Друк

Серед проблем, що мають місце в процесі управління майном ОСББ, особливо виокремлюється проблема автоматизації бухгалтерського обліку. Причиною тому є та обставина, що на сучасному ринку програмних засобів практично відсутні продукти, які б враховували особливості бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників.  Це призводить до нераціонального використання традиційних засобів автоматизації бухобліку (переважно на базі 1С Бухгалтерії) або до ведення обліку у ручному режимі (самим визначним засобом автоматизації в цьому випадку є табличний процесор Microsoft Excel). В загальному все це ускладнює належне ведення бухгалтерського обліку – збільшує трудомісткість та зменшує достовірність операцій обліку, звітності та документоведення, викликає нарікання членів об’єднання на помилковість та незрозумілість нарахувань, і, як результат призводить до несвоєчасного внесення відповідних платежів і зростання заборгованості.

Особливо ці проблеми загострюються за наступних чинників:

 • об’єднання може бути колективним замовником послуг опалення, холодного і теплого водопостачання, водовідведення та ін., що потребує досить ретельного та безпомилкового обліку;
 • облік спожитого тепла в окремих квартирах і будинках може здійснюватися різнотиповими лічильниками, які можуть бути градуйованими на різні одиниці тепла – мегават-год (мВт.год), кіловат-год (кВт.год), гігакалорія (гКал), гігаджоуль (гДж), що суттєво ускладнює облік;
 • пристрої обліку споживання води та тепла в квартирах можуть бути або відсутні, або встановлені лише частково, або встановлені у всіх квартирах, що суттєво ускладнює облік;
 • розрахунки за спожиті послуги для різних категорій пільговиків та одержувачів субсидій має свої різноманітні особливості, які повинні враховуватися;
 • об’єднання може мати своє власне теплогенеруюче обладнання (котельні, теплопункти тощо), водонапірне та водонакопичувальне обладнання (насосні, бакові приміщення тощо), яке забезпечує потребу одного або декількох будинків, що вимагає щомісячного розрахунку собівартості послуг;
 • облік спожитої електроенергії для загальних потреб (освітлення місць загального користування, забезпечення роботи ліфтів, водонапірних помп, теплогенеруючого обладнання тощо) може здійснюватися декількома приладами обліку, що ускладнює відповідні розрахунки;
 • бухгалтерські працівники об’єднань співвласників нерідко виконують обов’язки паспортистів, здійснюють реєстрацію мешканців за місцем проживання і видають відповідні довідки;
 • члени об’єднання мають право оперативно одержувати необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;
 • існує потреба оперативного отримання звітних розрахунків за отриманими послугами і, нерідко, у хронологічній послідовності.

Враховуючи вищенаведене, авторами була зроблена власна спроба створити галузеву конфігурацію «Бухгалтерський облік ОСББ» на платформі 1С7.7 для забезпечення потреб бухгалтерського обліку об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Бухгалтерський облік, що реалізований у конфігурації, відповідає прийнятій в даний момент методології бухгалтерського і податкового обліку, створює комфортні умови роботи фахівців бухгалтерської справи, суттєво підвищує їх продуктивність праці та забезпечує надання необхідної інформації керівникам та мешканцям об’єднань.
Конфігурація передбачає:

 • скорочений план рахунків (обмежений восьмим класом) з деякими специфічними рахунками, необхідними для реалізації поставлених завдань;
 • набір довідників для формування первинних документів і ведення списків об’єктів аналітичного обліку з деякими специфічними довідниками («Платники», «Тарифи нарахувань», «Облік електроенергії», «Члени сім’ї» та інші);
 • набір перечислень для організації аналітичного обліку з регламентованим набором значень;
 • набір документів для вводу, збереження і друку первинних документів і для автоматичного формування бухгалтерських проводок (серед них «Нарахування заборгованості», «Розрахунок електроенергії» та інші);
 • набір констант для налаштування загальних параметрів ведення обліку в конкретному об’єднанні співвласників;
 • набір стандартних звітів, що дозволяють отримувати дані бухгалтерського обліку у різних розрізах по будь-яким рахункам та будь-яким об’єктам аналітики;
 • спеціалізовані звіти по конкретним розділам бухгалтерського обліку (серед них «Аналіз оплати за послуги», «Хронологія розрахунків» та інші);
 • набір загальних регламентованих звітів (податкових, бухгалтерських тощо);
 • набір регламентованих звітів для неприбуткових організацій (Форма 1-ПП «Звіт про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності», «Звіт про використання коштів неприбутковими організаціями» тощо);
 • спеціальні режими обробки документів і операцій (імпорт банківських виписок із системи «Клієнт-Банк» тощо).

Конфігурація дозволяє автоматизувати наступні напрямки бухгалтерського і податкового обліку:

 • облік операцій по банку і касі з можливістю імпорту даних із системи «Клієнт-Банк»;
 • облік основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів;
 • облік малоцінних і швидкозношуваних предметів;
 • облік запасів;
 • облік розрахунків з постачальниками;
 • облік розрахунків з підзвітними особами;
 • кадровий облік працівників;
 • розрахунок заробітної плати;
 • нарахування розмірів внесків членів об’єднання;
 • формування рахунків для банківської оплати за спожиті послуги з додатковим інформуванням мешканців про діяльність ОСББ на зворотній стороні;
 • нарахування оплати за комунальні послуги у відповідності до сформованих тарифів;
 • розрахунок пільг та субсидій і формування відповідних звітних документів;
 • формування довідки з місця проживання про склад сім’ї.

Конфігурація легка в користуванні, має зручний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, пройшла апробацію і показала високу ефективність у підвищенні продуктивності праці бухгалтерських працівників об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів та інших управляючих структур.

Останнє оновлення на Вівторок, 17 січня 2017, 13:27
 Актуально