Медіація та переговори

Проблеми впровадження та проведення медіації в адміністративному судочинстві в України

e-mail Друк

Впровадження медіації до українського законодавства пов'язано із потребою вирішення спорів альтернативним способом. Суть медіації полягає в пропозиції сторонам спрощених, менш коштовних, а передусім найменш конфліктних процедур для вирішення спорів. Медіація визначається як посередництво в спорі, яке має на меті влагодження конфлікту, допомагає дійти порозуміння, прийняти рішення, яке буде прийнятним для обох сторін[1].

Останнє оновлення на Вівторок, 29 травня 2012, 09:09
 

Використання позасудових способів вирішення публічно-правових спорів у США

e-mail Друк

У другій половині 20 століття орієнтоване на судовий розгляд американське суспільство наштовхнулось на обмеження можливостей судової системи. Очевидною була необхідність впровадження нових механізмів, які б допомогли ефективно вирішувати різні правові спори. У 80-х роках суддя Верховного суду США Бургер публічно визнав існування необхідності в додаткових і новаторських іструментах у юридичній системі. Як наслідок, почали з’являтися різні підходи і програми вирішення спорів, які згодом отримали назву альтернативне вирішення спорів (alternative dispute resolution).

Останнє оновлення на Вівторок, 29 травня 2012, 09:12
 

Вирішення конфліктів з органами влади.

e-mail Друк

"Вирішення конфліктів з органами влади"- це інформаційно-просвітницький фільм щодо способів вирішення конфліктів з органами публічної адміністрації.Зокрема, увагу приділено таким способам як адміністративне оскарження, подання заяви до прокуратури, подання позову до адміністративного суду. У фільмі підкреслюється важливість так званих альтернативних способів, а саме: переговорів, медіації та арбітрування.

Відео можна переглянути тут:  http://www.youtube.com/watch?v=c41SCPEe_aA

 

Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про медіацію

e-mail Друк

На засіданні Комітету зазначалось, що законопроект (реєстр. № 8137) спрямований на створення правових умов та законодавче закріплення загальних засад здійснення медіації в Україні; запровадження культури альтернативного вирішення спорів без звернення до формальної системи судочинства шляхом ведення між сторонами толерантних ділових переговорів за допомогою третьої нейтральної сторони - медіатора і напрацювання рішення, яке має виконуватися сторонами добровільно.

Під час обговорення народні депутати звертали увагу на те, що законопроект передбачає запровадити медіацію як позасудовий, швидкий та ефективний спосіб вирішення спорів, для чого встановити допустимість та принципи проведення медіації; вимоги до осіб-медіаторів, порядок їх сертифікації, права та обов’язки сторін медіації, особливості залучення інших учасників медіації; початок, порядок проведення медіації та її припинення; повноваження та відповідальність організацій, що забезпечують проведення медіації; правовий статус об’єднання медіаторів та їх повноваження.

Останнє оновлення на Вівторок, 28 червня 2011, 22:13
 

Переговори та їх роль у вирішенні публічно-правових спорів

e-mail Друк

Одним із способів вирішення публічно-правових спорів є переговори, які, з одного боку, є самостійним видом альтернативних процедур, а з іншого – основою для інших способів. Сторони починають усвідомлювати необхідність переговорів тоді, коли конфронтація не дає результатів чи стає невигідною. Переговори зазвичай проводять або в межах спірних відносин, або в умовах співпраці. Переговори, що орієнтовані на співпрацю, не заперечують того, що у сторін можуть з’явитися значні розбіжності, і на цьому ґрунті виникне спір. Можлива і протилежна реакція: досягнувши врегулювання спору, колишні суперники починають співпрацювати.

Мета переговорів – прийняття спільних рішень, які сторони вважають найкращими у кожній конкретній ситуації. Кожен учасник переговорів сам вирішує, погоджуватись чи ні на ту чи іншу пропозицію.

Останнє оновлення на Четвер, 07 квітня 2011, 14:21
 

Що таке медіація в публічно-правових спорах?

e-mail Друк

З-поміж альтернативних (позасудових) способів вирішення спорів важливе місце посідає медіація. Одну із спроб законодавчого визначення цього способу закріплено у Концепції, де медіацію визначено як діяльність професійних посередників, які спрямовують учасників юридичного спору до компромісу і вирішення спору самостійно самими ж учасниками. Крім цього, можна стверджувати, що медіація в Україну прийшла не лише на доктринальному рівні, а й намагається заполонити практичний простір, однак це складно здійснити в існуючому правовому полі.

Останнє оновлення на Четвер, 07 квітня 2011, 13:29
 

Витяги із Кодексу адміністративного судочинства України нормативно-правових актів, які містять положення про можливість завершення розгляду справи у суді шляхом врегулювання спору за участю самих сторін

e-mail Друк

Стаття 51. Права та обов'язки сторін
1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.
2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.
3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.
4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Останнє оновлення на Четвер, 07 квітня 2011, 14:20
 

Рекомендація REC(2001) 9 Комітету міністрів державам-членам стосовно альтернатив судовому вирішенню спорів між адміністративними органами влади та приватними особами

e-mail Друк

(Ухвалена Комітетом Міністрів 5 вересня 2001 року
на 762-й нараді заступників міністрів)

Комітет Міністрів, керуючись положеннями статті 15.б Статуту Ради Європи;
беручи до уваги те, що мета Ради Європи полягає в досягненні більшого єднання між її членами,

нагадуючи про Рекомендацію R. (81) 7 стосовно заходів полегшення доступу до правосуддя, додаток до якої закликає вживати заходів для того, щоб сприяти використанню засобів примирення сторін та посередницького врегулювання спорів;

Останнє оновлення на Четвер, 07 квітня 2011, 18:02
 

Витяг із книги «Досягнення згоди» Р. Фішера та В. Урі

e-mail Друк

Розрізняють два способи ведення переговорів: жорсткий і м’який. У м’якому способі ведення переговорів сторони намагаються уникати особистого конфлікту і легко йдуть на поступки. Їх цікавить дружнє вирішення проблеми. Під час застосування жорсткого методу ведення переговорів сторони сприймають кожну ситуацію як змагання, під час яких вони займають найбільш радикальну позицію. Сторін цікавить лише перемога.

Останнє оновлення на Четвер, 07 квітня 2011, 17:59
 


Сторінка 1 з 2