Адміністративне судочинство

Гарантоване право особи на захист своїх прав, свобод та законних інтересів від порушень з боку органів публічної влади

e-mail Друк

«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків…»

ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

 

Відповідно до частини 2 ст. 3 Конституції України головним обов’язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини, за свою діяльність держава відповідає перед людиною. Конституцією України закріплено право кожної особи на звернення до суду, якщо його права чи свободи порушено, або мають місце інші ущемлення чи перешкоди для реалізації прав та свобод особи. Адже судовий захист вважається найбільш дієвою гарантією відновлення порушених прав. Зазначена конституційна норма зобов'язує суди усіх рівнів приймати заяви до свого розгляду.

Останнє оновлення на Четвер, 05 травня 2011, 16:32