Реалізовано перший етап енергозберігаючої термомодернізації

e-mail Друк

До сьогоднішнього дня в Україні не було прикладу комплексної термомодернізації будинків для демонстрації можливостей реалізації проекту з урахуванням українських реалій. З 2016 року розпочався новий Модельний проект «НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ БУДИНКИ», що реалізується за підтримки Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Координатор проекту - Німецьке Енергетичне Агентства (dena). Партнери проекту - Ініціатива Житлове господарство у Східній Європі (IWO), Берлін і Центр компетенції по великим житловим масивам, Берлін.

В рамках Проекту німецькими фахівцями будуть розроблятися оптимізовані і ефективні рішення по комплексній термомодернізації  - не тільки в технічному, а й у фінансовому та організаційному планах. Так само передбачається супровід німецькими експертами проекту від планування до завершення будівельних робіт, що дозволить гарантувати високу якість реалізації проекту.

Проектувальні та будівельні роботи по енергозберігаючій модернізації будинків будуть здійснюватися за рахунок коштів жителів з використанням тих фінансових інструментів, які існують на даний момент в Україні на державному та місцевих рівнях.

Особливості даного Проекту, пов'язані з його комплексністю і запланованими результатами по енергоефективності, дозволять очікувати після його завершення отримання інструментів, спрямованих на масове зниження енергоспоживання в багатоквартирних житлових будинках.

Проект передбачає наступні традиційні етапи:

Збір вихідних даних в житлових будинках Проекту;

Обробка і оцінка зібраних даних, розробка концепцій комплексної термомодернізації кожного будинку;

Проведення організаційних заходів з представниками ОСББ, співвласниками будинків, місцевими органами влади і місцевим самоврядуванням, учасниками роботи над проектом з метою вибору остаточного варіанта реалізації Модельного проекту;

Розробка проектно-кошторисної документації відповідно із прийнятим варіантом по кожному Модельному проекту;

Проведення робіт з комплексної термомодернізації на об'єктах, моніторинг досягнення рівня зниження енергоспоживання;

Узагальнення результатів проведення Проекту, впровадження апробованих методик, технологій, нових матеріалів і устаткування.

З понад тисячу об'єктів-претендентів було обрано 20 багатоквартирних житлових будинків, розташованих в різних регіонах України.

При проведенні комплексної термомодернізації зазначених будинків з'являється можливість визначити особливості впливу поверховості (від 3 до 16 поверхів), часу експлуатації, конструктивної системи і матеріалів огороджувальних конструкцій («крупнопанельні», блокові, цегельні з легкого і важкого бетонів, силікатної та глиняної цегли) на реалізацію енергозберігаючих заходів. Основні критерії при відборі будинків були серії будинків, поверховість, форма управління, кліматична зона.

З метою підвищення об'єктивності оцінки енергоефективності в рамках Проекту при підборі об'єктів перевага віддавалася будинкам, які мають прилади будинкового обліку споживання тепла і наявність фактичних даних по споживанню за останніх декілька років.

В основу алгоритму реалізації Проекту покладено успішний досвід німецьких фахівців в області енергозберігаючої модернізації будівель - Німецького Енергетичного агентства (dena), Ініціативи «Житлове господарство у Східній Європі» (IWO) і Центру компетенції по великим житловим масивам.

Цінністю Проекту є спільна участь українських та німецьких фахівців на всіх етапах реалізації, що дозволить на практиці в Україні випробувати отримані знання по розробці і реалізації плану заходів, накопичені під час проведення модернізації будинків в Німеччині. А також здійснити адаптацію кращого німецького досвіду до законодавчо-нормативної бази України.

Даний підхід був реалізований на першому етапі Проекту в ході збору даних по кожному з модельних будинків. Пропонований підхід виявлення, накопичення і передачі інформації по обстежуваним житлових будинків був представлений і роз'яснений в ході семінару «Збір вихідних даних в житлових будинках з метою визначення їх будівельного і енергетичного стану». Семінар мав практичне спрямування і був проведений безпосередньо на одному з модельних об'єктів - житловому будинку в Києві. У ньому взяли участь представники п'яти енергосервісних спеціалізованих організацій, які були відібрані dena по тендеру для проведення робіт зі збору даних. Семінар супроводжувався зйомкою і за підсумком був створений невеликий фільм, що дає уявлення про збір даних по будинку. Фільм можна завантажити на сторінці www.energodom.org, де також розміщена інформація про проект «Німецько-Українські енергоефективні будинки»

(http://www.energodom.org/proekt/tekushchie-proekty/126-nemetsko-ukrainskie-energoeffektivnye-doma-2016-2018/filmy)

Фахівцями Німецького енергетичного агентства (dena) були розроблені форми документів для реєстрації і надання даних по будинках. У ці форми документів, у вигляді електронних таблиць, місцевими фахівцями були занесені всі необхідні параметри будівлі і інформація про інженерні системи (з технічного паспорта і планів будівлі), що спростило процес подальшого обміну та обробки матеріалів для українських і німецьких фахівців.

Одним з важливих питань при обстеженні квартир є робота з мешканцями. Німецькі фахівці обґрунтовано вважають, що при обході будинку можна більш точно оцінити технічний стан огороджувальних конструкцій та інженерних систем, дізнатися думку власників квартир з приводу здійснення енергозберігаючих заходів.

Німецькі фахівці обґрунтовано вважають, що обхід всього будинку і ретельне обстеження огороджувальних конструкцій та інженерних систем - дуже важливий етап, що дозволяє точно оцінити технічний стан будівлі. Не менш важливо дізнатися думку власників всіх квартир з приводу проведення модернізації будинку і здійснення енергозберігаючих заходів. Важливо дізнатися про побажання, уявлення власників квартир, відповісти на їхні запитання, постаратися переконати їх у перевагах термомодернізації і мотивувати їх на реалізацію проекту по комплексній енергозберігаючої модернізації будинку.

На відміну від німецької практики обов'язкового обстеження всіх квартир, в даному Проекті обстеження було проведено тільки в вибіркових квартирах залежно від типу, наявності планувальних змін, модернізації елементів інженерних систем. Такий підхід був пов'язаний з тим, що українські власники житла не охоче надавали доступ до квартир.

В ході обстеження одного з двадцяти будинків, жителем була викликана поліція. Цей факт підтверджує недовіру жителів і недостатню поінформованість про Проект і його перший етап - обстеження будинку.

Надалі необхідно тісніше працювати з мешканцями та інформувати їх про хід реалізації проекту на всіх наступних етапах.

По кожному модельному будинку українськими фахівцями був підготовлений і переданий dena відповідний комплект документів для подальшої роботи: заповнений чек-лист, таблиці даних, матеріали фотофіксації, графічні матеріали за типами квартир в будинку і тепловому контуру, деталізації стану фасадів, балконів і лоджій, віконних і дверних конструкцій в зовнішніх стінах.

За результатами обстеження будинку, фахівцями була представлена інформація у вигляді чек-листа і були запропоновані попередні заходи, так звані побажання жителів, які були враховані при розробці енергетичної концепції. Розбивка інформації на листи A, B, C, D, E у відповідності з різними етапами проведення обстеження спростили роботу з матеріалами.

Деякі роботи вимагали наявності певних погодних умов і були виконані окремим циклом. Це стосувалося проведення термографії, обстеження систем опалення в опалювальний період. Цікаві результати отримані при вимірі повітрообміну в трьох квартирах і трьох під'їздах 9-поверхового «крупнопанельного» житлового будинку у Львові. Було застосовано так званий Blow Door Test, призначений для проведення випробувань повітропроникності огороджувальних конструкцій будівлі, вимірювання кратності повітрообміну будівлі, а також для оцінки герметичності окремих приміщень.

Робота в проекті з 20-ти модельними будинками типових серій (наприклад, будинок із м. Рівне серії 1-480-30) дає можливість використовувати такі проекти повторно.

Дана методика по збору інформації по будівлях, запропонована фахівцями dena, свідчить, на думку автора, про доцільність застосування запропонованого підходу в Україні при проведенні енергоаудиту та енергопаспортизації об'єктів житлово-цивільного призначення.

Для українських фахівців особливий інтерес становлять результати обробки підготовлених ними вихідних даних німецькими фахівцями при розробці енергетичних концепцій.

З введенням в дію в Україні з початку 2017 року ДСТУ Б А.2.2-12:2015 «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні» роботи з оцінки енергоефективності будівель необхідно проводити з урахуванням даного стандарту.

В цілому, реалізація робіт першого етапу Проекту - збір вихідних даних в житлових будинках - показала практичну корисність співпраці фахівців Німеччини та України, сприяла інтеграції німецького досвіду в практику українських колег.

На етапі збору даних слід звернути увагу на особливість ситуації з забезпеченістю будівель проектною документацією. Певне на державному рівні обов'язковість наявності у експлуатуючої організації документації на об'єкт у багатьох випадках виявилася декларативною, включаючи вимогу про обов'язковість її відновлення в разі відсутності.

Основною проблемою відновлення документації є відсутність або реформування її розробників, що супроводжується порушенням юридичної наступності і втратою архівних фондів. У будь-якому випадку, першим потенційним джерелом відновлення документації можуть бути місцеві архіви. Наступним офіційним володарем необхідної інформації може бути Центральний державний науково-технічний архів України Державної архівної служби України (м. Харків) http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/. Однак інформація про фонди цього архіву по будівельному комплексу показує обмеженість доступних ресурсів по періоду розробки і обсягу науково-технічної продукції.

Більш змістовним щодо можливостей рекламує себе УКРТИППРОЕКТ http://www.ukrtip.com/, що пропонує документацію в електронному вигляді в форматі .tiff за ціною лист - від 20 гривень, Альбом - від 100 гривень. Можливість отримання необхідної документації по конкретному об'єкту може бути підтверджена лише після конкретизації його параметрів і пошуку в архівах організації.

Спроби пошуку в різних організаціях документації на конкретний об'єкт перших індустріальних серій дозволяє відзначити низьку ймовірність архівного відновлення необхідної проектної документації.

Більш надійним залишається шлях розробки нових документів - технічного паспорта і планів будинку. Така робота вимагає окремих витрат, що залежать від розмірів і поверховості будівлі, повторюваності його планувальних рішень по секціях, необхідності реєстрації наявності індивідуальних особливостей змін планування та інженерних систем квартир. Конкретизація ціни може стартувати від 10 грн. / м2 при виробництві обмірних робіт і/або визначатимуться виконавцем для окремих етапів обстеження на рівні 20 тис. грн. за відновлення основних креслень по архітектурно-будівельній частині і близько 10 тис. грн. по окремим інженерним розділам проекту.

На підставі зібраних даних, починаючи з грудня 2016 року німецькими фахівцями розроблялися енергетичні концепції по комплексній термомодернізації модельних об'єктів. Одна з перших концепцій (будинок із м. Рівне) була представлена експертами з Німеччини (dena) на семінарі «На шляху до енергозберігаючої комплексної термомдернізації багатоквартирних будинків», 10-11.03.2017, м. Київ. Матеріали семінару Ви знайдете на www.energodom.org (Німецько-українські енергоефективні будинки / Заходи).

Анатолій Нечепорчук
27.06.2017р.
Останнє оновлення на Четвер, 29 червня 2017, 16:41  

Коментарі 

 
0 #682 JoeSpups 11.12.2017 00:02
essay writer online essay writer online buy an essay online buy essays online
Цитувати
 
 
0 #681 JamesSpups 10.12.2017 20:06
direct payday loans online here payday loans online no credit check https://paydayloans.us.org/ - quick payday loans online
Цитувати
 
 
0 #680 JamesSpups 10.12.2017 18:32
as an example buy essay online essay writer online https://essayonline.us.com - buy papers online
Цитувати
 
 
0 #679 JoeSpups 10.12.2017 16:19
Read More payday loans online speedy cash loans online
Цитувати
 
 
0 #678 JamesSpups 10.12.2017 11:43
WriteMyEssay.us.com websites that write essays for you custom essay writing https://writemyessay.us.com - write my thesis
Цитувати
 
 
0 #677 JamesSpups 10.12.2017 09:45
direct payday lenders bad credit payday loans for bad credit https://loansforbadcredit.us.com/ - bad credit payday loans
Цитувати
 
 
0 #676 JoeSpups 10.12.2017 06:40
loans online payday express view homepage payday loans online
Цитувати
 
 
0 #675 JamesSpups 10.12.2017 05:30
write my essay my homework help write my essay online https://writemyessay.us.com - help me write my essay
Цитувати
 
 
0 #674 JoeSpups 10.12.2017 05:21
a payday loan direct payday loan lenders direct payday lenders helpful hints
Цитувати
 
 
0 #673 JoeSpups 09.12.2017 22:03
buy essay online buy essay online essay writing paper writing services
Цитувати
 
 
0 #672 Personal Loans 09.12.2017 21:16
cash advance payday loan direct lender payday advance online cash advance
Цитувати
 
 
0 #671 Cash Advance 09.12.2017 20:43
loan payday loans online payday loans online payday loan
Цитувати
 
 
0 #670 Speedy Cash 09.12.2017 15:22
payday payday payday loan online payday loans
Цитувати
 
 
0 #669 Payday Loan 09.12.2017 11:06
cash advance loan no credit check loans advance cash payday loan cash advance
Цитувати
 
 
0 #668 Payday Express 09.12.2017 04:37
cash advance online payday advance advance cash payday loan cash advance
Цитувати
 
 
0 #667 Direct Lenders 08.12.2017 13:07
cash advance loan cash fast loans no credit check speedy cash
Цитувати
 
 
0 #666 Instant Online Loans 08.12.2017 12:37
payday loans online get a loan internet payday loans same day payday loans online
Цитувати
 
 
0 #665 Quick Loans 08.12.2017 07:18
online loans get a loan payday loan loan
Цитувати
 
 
0 #664 Pay Day Loan 08.12.2017 03:16
loan cash loan payday loans online cash loans
Цитувати
 
 
0 #663 Best Online Loans 07.12.2017 20:55
cash advance payday loans direct lender cash advance best cash advance loans online
Цитувати
 
 
0 #662 Essay Writer Reviews 07.12.2017 20:28
college essays college essays buy essays college essay prompts
Цитувати
 
 
0 #661 Essay-writer.Org 07.12.2017 10:45
essay writing argumentative essay paper writing paper writing
Цитувати
 
 
0 #660 JoeSpups 07.12.2017 07:22
short term loans short term loans online short term loans for bad credit short term loans online
Цитувати
 
 
0 #659 Help With My Essay 07.12.2017 07:18
essay argument essay pay people to do homework essay writer
Цитувати
 
 
0 #658 JoeSpups 07.12.2017 05:43
payday loans bad credit approval personal loans bad credit bad credit personal loan lenders bad credit personal loans guaranteed
Цитувати
 
 
0 #657 Write Essay Service 06.12.2017 23:31
writing my essay for me writing my essay writing a essay for college essay writing service
Цитувати
 
 
0 #656 JoeSpups 06.12.2017 21:43
as an example write my essay online college essays online writing online
Цитувати
 
 
0 #655 JoeSpups 06.12.2017 19:45
online essay buy college essays online essay help online essay writing service
Цитувати
 
 
0 #654 Online Homework 06.12.2017 19:33
college essay college essay how to write an application essay writing an introduction for a research paper
Цитувати
 
 
0 #653 JoeSpups 06.12.2017 15:06
help writing college essays college essay college essay essay homework help
Цитувати
 
 
0 #652 Pay To Write Essays 06.12.2017 12:20
college essays college essays buy college essays college essays
Цитувати
 
 
0 #651 Assignment Of Leases 06.12.2017 06:30
research paper research papers i need help on my homework research papers
Цитувати
 
 
0 #650 Dog Ate Homework 06.12.2017 03:44
paper writing service essay writing service essay writing service my maths homework online
Цитувати
 
 
0 #649 Online Essay Writing 05.12.2017 22:56
argumentative essay argumentative essay essay writing argument essay
Цитувати
 
 
0 #648 JamesSpups 05.12.2017 16:47
buy essay online safe online essay writing online homework https://essayonline.us.com - online essay writing
Цитувати
 
 
0 #647 JamesSpups 05.12.2017 10:29
custom essay writing write my essay write an essay https://writemyessay.us.com - write my papers
Цитувати
 
 
0 #646 JamesSpups 05.12.2017 07:37
payday loans for bad credit online bad credit personal loans personal loans with poor credit https://badcreditpersonalloans.us.com - payday loans for bad credit in texas
Цитувати
 
 
0 #645 JamesSpups 05.12.2017 03:13
quick loans payday loans quickly personal loans quick approval https://quickloans.us.com - fast cash loan bad credit
Цитувати
 
 
0 #644 Payday Loan 04.12.2017 10:46
cash advance direct loans pay day lenders cash advance
Цитувати
 
 
0 #643 Online Payday Loans 04.12.2017 05:53
payday cash loan best cash advance loans online payday bad credit payday loans direct lenders
Цитувати
 
 
0 #642 Loans Online 03.12.2017 18:49
cash advance payday cash advance loan cash advance payday advance loans
Цитувати
 
 
0 #641 Quick Loans 03.12.2017 15:42
quick loans fast loans no credit check quick personal loans in new york quick payday loans
Цитувати
 
 
0 #640 Money Loan 03.12.2017 12:39
short term loans online short term loans for bad credit loans short term no credit check short term loans
Цитувати
 
 
0 #639 Pay Day Loans 03.12.2017 09:43
payday loans bad credit ontario bad credit personal loans payday loans bad credit ok loans bad credit ok
Цитувати
 
 
0 #638 Loan 03.12.2017 06:36
short term payday short term payday loans short term personal loans short term loans
Цитувати
 
 
0 #637 Payday Loan 03.12.2017 03:26
quick loans online fast loans no credit quick loans personal loans quick
Цитувати
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


Актуально